Mama może wszystko..w Gdańsku!!

Do udziału w spotkaniu zachęcamy kobiety wraz z dziećmi (min. 1,5 roku), dla których na czas trwania seminarium zostanie zapewniona profesjonalna opieka oraz zajęcia z animatorami.

W programie m.in.
– omówienie działań umożliwiających objęcie wsparciem kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym;
– przykładowe projekty dla kobiet współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe;
– konsultacje z doradcą zawodowym;
– oferta funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
– instytucje działające na rzecz kobiet.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 22 września 2013 r.wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: m.sawicka@pomorskie.eu, zgłoszenie się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (58) 32 68 147.

Miejsce i termin szkolenia
Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 września br. w CoToTu Kraina Wyobraźni w Centrum Handlowym ETC (I piętro), przy Al. Rzeczypospolitej 33/115-1, w godz. 10:00 – 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

źródło i więcej informacji:Link