Letnia Szkoła Unii Energetycznej

W programie dwutygodniowego, interaktywnego kursu „Letnia Szkoła Unii Energetycznej” przewidziane są wykłady i dyskusje, studium przypadków i gry symulacyjne oraz wizyty studyjne. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy akademiccy, praktycy i pracownicy instytucji unijnych.

Uczestnictwo w tym szkoleniu da możliwość pogłębienia wiedzy na temat unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, udoskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia kontaktów, wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Brukseli i dyskusji z unijnymi urzędnikami, zwiedzania terminala naturalnego gazu płynnego, jak również zdobycia certyfikatu ukończenia kursu Kolegium Europejskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Letniej Szkoła Unii Energetycznej.

Program znajduje się tutaj.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową

Zapraszamy!