Krajowi zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024

Poznaj krajowych zwycięzców Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024, przyznawanej młodym ludziom w wieku 16-30 lat pracującym nad projektami o wymiarze unijnym.

Logo Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024 wspiera rozwój młodzieżowych projektów o wymiarze unijnym.

Parlament Europejski i Międzynarodowa Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego inspirującym projektom z mocnym wymiarem unijnym przygotowywanym przez młodych ludzi.

Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się łącznie ponad 5866 projektów.

Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane spośród 27 projektów nominowanych przez krajowe jury w każdym kraju UE. Pierwsza nagroda wynosi 7500 euro, druga 5000 euro, a trzecia 2500 euro.

Przedstawiciele wszystkich 27 zwycięskich krajowych projektów zostaną zaproszeni 7 maja 2024 r. do Akwizgranu (Niemcy) na ceremonię wręczenia nagród.

Krajowi zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024

Krajowym zwycięzcą z Polski w tym roku jest projekt I feel TRAIN to Europe.

Zasady

O nagrodę mogą ubiegać się projekty spełniające następujące kryteria:

  • Wspierające europejskie i międzynarodowe porozumienie.
  • Wspierające rozwój wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji.
  • Służące jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi mieszkających w Europie.
  • Podające praktyczne przykłady Europejczyków żyjących razem jako jedna społeczność.

Nadal masz pytania? Wyślij e-mail na adres młodzież@ep.europa.eu.

Harmonogram

  • 20 marca 2024: wybór zwycięzców krajowych
  • 7 maja 2024: ogłoszenie europejskich zwycięzców i ceremonia wręczenia nagród w Akwizgranie

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2023

W 2023 roku pierwszą nagrodę zdobyła inicjatywa „AILEM” z Belgii – aplikacja językowa stworzona z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl, opracowana w konsultacji z nimi. Zawiera przydatne zwroty, historie i gry do nauki języka, a także sposoby nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami. Projekt ma walczyć z nieporozumieniami międzykulturowymi i pomóc uchodźcom zaadaptować się w kraju przyjmującym.

Media społecznościowe

Dołącz do dyskusji w mediach społecznościowych, używając hashtaga #ECYP2024.

Więcej o Europejskiej Nagrodzie dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

  • (otwórz w nowej zakładce)Facebook
  • (otwórz w nowej zakładce)Instagram
  • (otwórz w nowej zakładce)X