Korpus Solidarności w Polsce
20/01/2017

Powstanie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim Orędziu o stanie Unii z 14 września 2016. Rejestracja ochotników do EKS ruszyła trzy miesiące później – 7 grudnia. Po kilku dniach liczba zgłoszeń przekroczyła 10 000. Ambitnym planem twórców EKS jest zgromadzenie do końca 2020 r. bazy 100 tys. młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w pomoc społecznościom lokalnym dotkniętym np. klęskami żywiołowymi.

Zainteresowanie, jakie budzi w Polsce EKS sprawiło, że do Warszawy przyjechał Joseph Jamar, członek zespołu odpowiedzialnego za koordynację programu. Pierwsze spotkanie w ramach tej wizyty odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie (PKE). Jamar rozmawiał z reprezentantami organizacji, które będą chciały włączyć się w prace Korpusu – są to NGOs, samorządy, a nawet prywatne firmy. Kluczem do rozpoczęcia współpracy jest pomocowy charakter ich działań.

Joseph Jamar podkreślał różnice między EKS i innymi, istniejącymi już podobnymi programami. Nowością jest przede wszystkim połączenie wielu różnych inicjatyw w jedną bardziej przejrzystą całość. Kolejną innowacją jest umożliwienie młodym ludziom wyboru ścieżek rozwoju – wolontariatu i/lub działalności zawodowej (praktyk lub zatrudnienia). Jednak Europejski Korpus Solidarności różni się od innych unijnych programów jednak głównie tym, że nie obliguje uczestników do mobilności czy znajomości języków. Działać w ramach Korpusu można zarówno zagranicą, jak i we własnej miejscowości, dzięki czemu do aktywności zaproszona jest zdecydowanie szersza grupa młodych ludzi. Inicjatywa ma być odpowiedzią na poczucie zagubienia, ma umożliwić młodzieży zdobycie cennego doświadczenia życiowego i zawodowego oraz być elementem budowania wspólnej europejskiej tożsamości.

Pytania uczestników dotyczyły przede wszystkim praktycznych aspektów działania EKS. Inicjatywa ma ruszyć pełną parą od marca – wtedy też organizacje akredytowane przez Wolontariat Europejski EVS automatycznie otrzymają login i  hasło do strony EKS. Organizacje do tej pory nieprowadzące projektów w ramach programów unijnych będą mogły zgłaszać się do udziału w EKS. Ważnym punktem było zaznaczenie konieczności zorganizowania szkoleń dla wolontariuszy oraz zapewnienia im pomocy prawnej oraz psychologicznej. Podkreślano również dążenie do włączenia w prace Korpusu osób do tej pory niezaangażowanych w projekty unijne np. poprzez kontakt z organizacjami działającymi w małych miejscowościach.

Podczas pobytu w Polsce Joseph Jamar spotkał się również z działaczami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP) i przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych(OSP). Gościa powitał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, zaś Adam Nowak, członek zarządu ZOSP RP, przedstawił najważniejsze informacje na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. O międzynarodowej i krajowej aktywności młodych strażaków opowiedziała Teresa Tiszbierek, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP i członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Joseph Jamar wyraził nadzieję, że Ochotnicze Straże Pożarne aktywnie włączą się w działania Korpusu. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, wysyłanie członków OSP na szkolenia i misje w innych regionach Polski i Europy – to tylko kilka przykładów możliwej współpracy. Program będzie oferował możliwości działania zarówno dla osób niemających doświadczenia ani konkretnych umiejętności, jak i dla młodych specjalistów. Planowane jest wprowadzenie dyplomów i certyfikatów EKS.

Ostatnim punktem wizyty w Warszawie była dyskusja J. Jamara na temat założeń Europejskiego Korpusu Solidarności z grupą ponad 20 dziennikarzy z mediów lokalnych, którzy uczestniczyli w dwudniowym seminarium zorganizowanym przez PKE.

Dodatkowe informacje