Korpus Solidarności: szansa także dla Polaków

Inaugurując Europejski Korpus Solidarności w Polsce, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marzenna Guz-Vetter powiedziała: – Europejski Korpus Solidarności to oferta dla osób młodych, ciekawych świata i ludzi, mających żyłkę społecznikowską, którzy chcą się angażowac i pomagać. To propozycja dla tych Europejczyków, którzy nie zgadzają się na mowę nienawiści, na hejt, na ruchy nacjonalistyczne i antyeuropejskie. To także propozycja dla tych, którzy uważają, że po studiach można zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje pracując na rzecz innych. To okazja w szczególności dla ludzi z małych miasteczek i wsi, gdzie takich możliwości jest mniej niż w dużych miastach. Dzisiaj ruszył portal intenetowy, gdzie ludzie w wieku 17-30 lat mogą się rejestrować, aby zostać wolontariuszami.

Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Witold Naturski przypomniał już istniejące inicjatywy KE skierowane do młodych ludzi, jak Gwarancja dla Młodzieży czy program Erasmus+, który wkrótce ma być rozszerzony o oferujący długotreminowe praktyki zawodowe Erasmus Pro.

Europejski Korpus Solidarności jest uzupełnieniem tych działań. Ważnym elementem projektu jest współpraca z europejskimi organizacjami młodzieżowymi. Na warszawskiej inaguracji Korpusu zajawili się przedstawiciele PROM – Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Finansowanie EKS w przyszłym roku już zostało zapewnione – UE zamierza zainwestować w inicjatywę 100 milionów euro poprzez już istniejące programy i nie budżetowe. Komisja Europejska liczy, że do końca tego roku na portalu EKS zarejestruje się 10 tys. osób, zaś pierwsi wolonatriusze wyjadą do pracy jeszcze przed wakacjami 2017 r. Docelowo baza zarejestrowanych osób miałaby liczyć 100 tysięcy osób (do 2020 roku).

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności, finansowane przez Komisję – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż, szkolenie bądź praktyki zawodowe), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach Korpusu Solidarności Komisja ustanawia dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat mogą uczestniczyć przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy w:

  • projektach z zakresu wolontariatu oferujących możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu; lub
  • projektach z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.

Jakie działania będzie prowadzić Korpus?

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym (z wyjątkiem natychmiastowego reagowania na klęski, w przypadku których wymagane są bardziej specjalistyczne umiejętności i szkolenia).

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą kontaktowani z organizacjami pozarządowymi (NGO), władzami lokalnymi i krajowymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, które szukają wsparcia dla swojej działalności.

Członek Korpusu może uczestniczyć w projekcie z zakresu wolontariatu (filar dotyczący wolontariatu) bądź też w celu odbycia stażu, praktyk zawodowych lub podjęcia pracy zawodowej (filar dotyczący pracy zawodowej). W każdym przypadku czas trwania projektu wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje