Konsultacje społeczne w sołectwie

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.

Date:
18/04/2018 –

10:00 to 17:00

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych. Pokażemy, w jakich sprawach i okolicznościach warto prowadzić konsultacje społeczne, a także jak spożytkować ich rezultaty na rzecz wspólnoty mieszkańców.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty biorąc mając na uwadze, że:

  • sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich;
  • jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców;
  • mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.

Warsztaty zostały przygotowane, aby – doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności – wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach:

  • wykorzystania zapisów prawa,
  • zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.

Do udziału zapraszamy sołtysów i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link is external) – do 16 kwietnia 2018 r.

Warsztaty poprowadzą: Karol Mojkowski oraz dr Anna Przybylska.


Miejsce: Warszawa, ul. Jasna 14/16a, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Termin: 18 kwietnia 2018 r., godz. 10.00-17.00

PROGRAM

Celem warsztatu jest przekazanie sołtysom i sołtyskom wiedzy oraz umiejętności korzystania z mechanizmu konsultacji społecznych w samorządzie.


UWAGA! Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zwróci uczestnikom warsztatu koszt podróży (na podstawie dokumentu podróży). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o zakwalifikowaniu się na warsztaty.