Konsultacje: jak płacić bez problemów?
Poprzez zatwierdzone dzisiaj konsultacje w sprawie zielonej księgi, Komisja chce poznać opinie zainteresowanych stron o przeszkodach, które hamują dalszą integrację rynku, oraz o możliwościach ich przezwyciężenia. Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji upływa 11 kwietnia 2012 r.

Płatności elektroniczne są nieodzowne dla każdego konsumenta, zarówno podczas zakupów w punkcie sprzedaży, jak i przez internet. W Unii Europejskiej w obiegu znajduje się ponad 700 milionów kart płatniczych, sprzedaż internetowa daje ogromne możliwości, a ilość smartfonów gwałtownie wzrasta. Zielona księga obejmuje analizę przeszkód, które hamują integrację rynku perspektywicznych technologii płatniczych na szczeblu europejskim

– Europa ma szansę na nowo zdefiniować znaczenia słowa »płatność«. Jednak nie będzie to możliwe, jeżeli utrzyma się obecny poziom fragmentacji rynku. Bezpieczne, skuteczne, konkurencyjne i innowacyjne płatności elektroniczne są niezbędne, aby konsumenci, sprzedawcy i przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku oraz aby pobudzić rozwój sprzedaży internetowej. Konsultacje, które dziś rozpoczynamy, są w pełni zgodne z mandatem Komisji w zakresie pobudzania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ich podstawą są już poczynione postępy w zakresie płatności detalicznych – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier.

– Nieefektywne systemy płatności w Unii Europejskiej niepotrzebnie podnoszą koszty transakcji; szkodzą konkurencyjności europejskiej gospodarki i ograniczają jej potencjał wzrostu. Europejscy konsumenci, handlowcy i przedsiębiorstwa zasługują na usługi płatnicze na miarę XXI wieku: przejrzyste, tworzące faktyczną wartość dodaną i w pełni wykorzystujące dostępne technologie – dodał Wiceprzewodniczący Joaquín Almunia.

Informacje ogólne

Zielona księga obejmuje ocenę obecnej sytuacji na europejskim rynku płatności kartowych, internetowych i mobilnych, przedstawia różnice pomiędzy stanem obecnym a wizją w pełni zintegrowanego rynku płatności oraz przeszkody, które doprowadziły do powstania tych różnic. Celem zielonej księgi jest rozpoczęcie szeroko zakrojonego procesu konsultacji z podmiotami zainteresowanymi. Jego wyniki przyczynią się do uwiarygodnienia analiz Komisji oraz pomogą odnaleźć właściwy sposób na poprawienie integracji rynku.

Główne problemy objęte zieloną księgą to:

• dostęp do rynku i wejście na rynek dla istniejących i nowych dostawców usług;
• bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych;
• przejrzyste i efektywne ustalanie cen usług płatniczych;
• normalizacja techniczna;
• interoperacyjność dostawców usług.

Innym kluczowym problemem, nadrzędnym wobec wszystkich powyższych aspektów, jest właściwe zarządzanie. Innymi słowy, należy możliwie najskuteczniej wdrożyć rozwiązania stwierdzonych problemów, aby zagwarantować, że korzyści pojawią się odpowiednio wcześnie.

Już wcześniej Komisja aktywnie zajmowała się kwestią płatności kartowych, głównie w ramach jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz poprzez stosowanie prawa konkurencji (zob. decyzja Komisji skierowana do MasterCard i Visa), jednak płatności internetowe i mobilne to stosunkowo nowe obszary polityki na szczeblu europejskim. Podczas przygotowywania zielonej księgi Komisja wzięła więc pod uwagę bardzo szeroki zakres polityk, które mogą mieć znaczenie dla powyższych kwestii.

Wypowiedzi związane z zieloną księgą zbierane będą do dnia 11 kwietnia 2012 r. W oparciu o szczegółową analizę wyników konsultacji wiosną 2012 r. Komisja ogłosi kolejne kroki, jakie zostaną podjęte.