Konkurs Wiedzy o prawie Unii Europejskiej
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o prawie Unii Europejskiej.
Uczelnie, które zgłosiły chęć udziału w Konkursie to:
1. Uniwersytet Gdański
2. Uniwersytet Warszawski
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Uniwersytet Szczeciński
5. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
6. Akademia Sztuki Wojennej
7. Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Wszyscy studenci z powyższych uczelni, którzy chcieliby wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  https://forms.gle/82csJxeHdiFiW6HQ9 od 07. stycznia do 24. lutego 2020 roku.
I etap Konkursu odbędzie na poszczególnych uczelniach w dniu 03.03.2020 roku.