Konkurs „Pocztówka od Dyplomaty”

 

Wyobraź sobie, że przygotowujesz pocztówkę od dyplomaty przebywającego na placówce zagranicznej i weź udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku wraz z EUROPE DIRECT Gdańsk!

 

Konkurs „Pocztówka od Dyplomaty” skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego polegał będzie na przygotowaniu pocztówki, którą mogliby wysłać polscy dyplomaci przebywający na misji zagranicznej.

 

Podkreślamy, że do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace dotyczące krajów,
w których znajdują się polskie placówki dyplomatyczne!

 

Celem organizowanego przez nas konkursu jest szerzenie wśród społeczności lokalnej wiedzy dotyczącej państw na arenie międzynarodowej oraz propagowanie różnorodności kulturowej świata.

 

Praca konkursowa w formie pracy plastycznej lub graficznej zawierać powinna elementy charakterystyczne dla wybranego przez uczestnika państwa.

 

Prace przesyłajcie na adres e-mail Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej rodm@rodm-gdansk.pl.

 

Zwycięskie prace nagrodzone zostaną wspaniałymi nagrodami, a wszelkie niezbędne informacje i szczegółowe wytyczne do zgłoszenia się oraz udziału w konkursie znajdziecie
w regulaminie konkursu!

 

Na wasze prace czekamy do 18 listopada!

Życzymy powodzenia!

Zgłoszenie do konkursu – Pocztówka od Dyplomaty (1)
Zgoda rodzica lub opiekuna na udział w konkursie Pocztówka od Dyplomaty (1)
Regulamin_konkursu – Pocztówka od dyplomaty (1)
Informacja dot. RODO – Pocztówka od Dyplomaty (1)