KONKURS NA ESEJ

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk zaprasza na Konkurs pn. „Od Schumana do Unii Europejskiej – 70 lat idei wspólnej Europy” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2021 roku 70. rocznicy podpisania traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz 20. rocznicy podpisania Traktatu z Nicei. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania, a także instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego – konkurs literacki: esej nt. „Od Schumana do Unii Europejskiej – 70 lat idei wspólnej Europy”. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju nt. rozwoju idei wspólnej Europy. Esej powinien zawierać aspekty historyczne powstania Unii Europejskiej, historię rozszerzeń ze szczególnym uwzględnieniem akcesji Polski, bieżące problemy Wspólnoty oraz perspektywę przyszłości UE.

Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk.

Nagrodą za zajęcie I miejsca jest komplet gier planszowych oraz gadżety Organizatora.

Nagrodą za zajęcie II miejsca jest komplet gier planszowych oraz gadżety Organizatora.

Nagrodą za zajęcie III miejsca jest komplet gier planszowych oraz gadżety Organizatora.

REGULAMIN

ESEJ