Konkurs dla szkół

Komisja Europejska zaprasza szkoły ponadpodstawowe krajów członkowskich UE do składania wniosków o „Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”. Do wygrania jest 28 nagród o wartości 8000 euro każda, po jednej na państwo członkowskie UE. Docenianie będą m.in. innowacyjne metody nauczania oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Zaproszenie jest otwarte dla szkół średnich na poziomie ISCED 2 i ISCED3, założonych i mających siedzibę w Unii Europejskiej (zaproszenie nie jest skierowane do poszczególnych nauczycieli).

Zgłoszenia można nadsyłać do czwartku 6 lutego 2020 r. do godz. 17.00

Celem Nagrody im. Jana Amosa Komeniusza jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich i zachęcanie ich do pracy mającej:

  • pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu jej historii, podstawowych wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów decyzyjnych;
  • zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane;
  • zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiązanie do podstawowych wartości unijnych.

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich Unii Europejskiej, obejmujące m.in.: działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia w zakresie współpracy europejskiej;

  • aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie;
  • działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć szkolnych;
  • działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej;
  • działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażowanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący sposób.

Więcej informacji

Nagroda im. Jana Amosa Komeniusza