Konkurencja pomoże kolejom
71 proc. obywateli UE opowiada się za otwarciem krajowych i regionalnych systemów kolei na konkurencję. Takie rozwiązanie popiera łącznie ponad 60 proc. ankietowanych we wszystkich państwach członkowskich – z wyjątkiem dwóch państw (Holandia i Luksemburg). 78 proc. obywateli UE uważa, że większa konkurencja okaże się korzystna dla pasażerów.

Specjalne badanie Eurobarometru wskazuje, że niecała połowa Europejczyków jest zadowolona z systemów kolei w swoich krajach (46 proc.), chociaż warto dodać, iż poziom zadowolenia wzrósł w porównaniu z rokiem 1997, kiedy to wynosił 41 proc. Poziom zadowolenia waha się od 67 proc. w Finlandii do 18 proc. w Bułgarii. Jest on przeważnie dość niski w państwach członkowskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Republika Czeska, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria i Grecja).

Zdaniem większości Europejczyków otwarcie na konkurencję wywrze korzystny wpływ na ceny biletów (72 proc.), jakość usług oferowanych pasażerom w pociągach (71 proc.), wygodę i czystość pociągów (70 proc.), częstotliwość kursów kolejowych (68 proc.), punktualność pociągów (66 proc.), sposób zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi (63 proc.) oraz liczbę stacji kolejowych lub obsługiwanych tras (62 proc.).

Zdecydowana większość Europejczyków oczekuje, że z większej konkurencji na rynku kolejowym skorzystają określone grupy zainteresowanych osób np. pasażerowie (78 proc.), prywatni przewoźnicy kolejowi (68 proc.) i pracownicy przedsiębiorstw przewozu kolejowego (55 proc.).

Ponadto 70 proc. obywateli UE wyraziło nadzieję, że konkurencja spowoduje powstanie usług kolejowych o podstawowym zakresie (podobnych do tanich linii lotniczych), a 43 proc. oczekuje rozwoju dodatkowych usług (posiłki, filmy, gazety itp.). Warto dodać, że prawie dwie trzecie (65 proc.) Europejczyków chciałoby mieć więcej możliwości kupowania biletów kolejowych (np. przez internet, za pomocą smartfonów lub w pociągu).