Komisja proponuje wzmocnienie przepisów prawa karnego w celu zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci
Małe dziecko siedzi na łóżku bawiąc się lalką w ciemnym pokoju z lekką kurtyną

Zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie w UE rośnie z roku na rok, dotykając 1,5 mln dzieci w UE tylko w 2022 r. Chociaż poczyniono postępy w celu lepszej ochrony dzieci w internecie, obowiązujące przepisy prawa karnego dotyczące niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego nie są już wystarczające. Dlatego Komisja zaproponowała obecnie aktualizację tych przepisów w celu zmiany rzeczywistości, w której jedno na pięcioro dzieci doświadcza jakiejś formy przemocy seksualnej, zarówno w internecie, jak i poza nim.

Po pierwsze, UE rozszerzy definicję w państwach członkowskich tego, co kwalifikuje się jako przestępstwo wobec dzieci na tle seksualnym, tak aby obejmowała przestępstwa takie jak transmisje na żywo zawierające treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli chodzi o postępowanie w sprawie przestępstw, wzmocnione zostanie ściganie i wsparcie. Zapewni to ofiarom dłuższe ramy czasowe na zgłaszanie wykorzystywania seksualnego dzieci, przyzna im prawa do odszkodowania finansowego i zapewni większe wsparcie zarówno pokrzywdzonym dzieciom jak i osobom dorosłym, które doświadczyły wykorzystania w dzieciństwie.

Wzmocniona zostanie również profilaktyka. Państwa członkowskie powinny lepiej wykorzystywać dostępne programy profilaktyczne i inwestować więcej w podnoszenie świadomości, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń w internecie. Ponadto osoby rekrutujące do działań związanych z bliskim kontaktem z dziećmi oraz organizacje działające przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci muszą być zobowiązane do sprawdzania rejestrów karnych kandydatów.

Aby uzyskać więcej informacji:

The EU’s fight against child sexual abuse

Factsheet: Stronger Criminal law rules to fight child sexual abuse

The EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee

Press release: The fight against child sexual abuse receives new impetus with updated criminal law rules

Q&A: The fight against child sexual abuse receives new impetus with updated criminal law rules