Kolejowe inwestycje

Kredyt EBI będzie istotnym wsparciem dla programu inwestycyjnego PKP Intercity, na który składają się między innymi:

-zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), osiągających maksymalną prędkość 160 km/h, a które będą wykorzystane na trasach łączących główne miasta w Polsce;

-modernizacja 218 wagonów pasażerskich do użytku na trasie między Szczecinem a Przemyślem;

-zakupu 25 wagonów pasażerskich, osiągających prędkość ponad 160 km/h, a które będą wykorzystane na trasie między Wrocławiem a Gdynią;

-zakup 10 lokomotyw spalinowych osiągających prędkość do 140 km/h;

-modernizacji 20 spalinowych lokomotyw manewrowych do użytku w całej Polsce i osiągających prędkość co najmniej 90 km/h
Nowy i zmodernizowany tabor nie tylko znacząco skróci czas podróży, ale też poprawi jej komfort i bezpieczeństwo oraz ułatwi dostępność kolei, w szczególności dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje Banku w Polsce, powiedział: – Celem EBI jest między innymi promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku usług transportowych. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PKP Intercity, ponieważ dzięki tej inwestycji poprawi się jakość usług długodystansowych przewozów pasażerskich w Polsce. Powinno to przyczynić się do rezygnowania z innych środków transportu na rzecz kolei, co przyczyni się do znacznych oszczędności energii i obniżenia poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Współpraca z EBI umożliwia PKP Intercity realizację szerokiego planu inwestycyjnego, dzięki któremu do końca 2015 roku spółka wymieni lub zmodernizuje 70 proc. taboru. Umowa kredytowa zamyka proces finansowania inwestycji realizowanych w unijnej perspektywie 2007-2013. Cieszy nas, że dla europejskich instytucji jesteśmy wiarygodnym i pewnym partnerem – powiedziałPaweł Hordyński, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych.

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z PKP Intercity. Łączna suma trzech kredytów EBI udzielonych tej spółce na unowocześnienie floty wynosi około 578 mln EUR. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PKP Intercity będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu, realizując swój program inwestycyjny.

Uwagi dla redakcji

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej – zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

źródło i więcej informacji: Link2