Kolejny pakiet sankcji

Unia Europejska uzgadnia czwarty pakiet sankcji wobec Rosji. Uderzają one m.in. sektor stalowy, energetyczny, import towarów luksusowych oraz kolejnych oligarchów.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zgodę Rady na przyjęcie czwartego pakietu środków ograniczających wobec Rosji w odpowiedzi na jej brutalną agresję wobec Ukrainy i jej mieszkańców. Sankcje te przyczynią się do dalszego nasilenia presji ekonomicznej na Kreml i ograniczą jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi.

Uzgodnione środki są następujące:

  • Całkowity zakaz jakichkolwiek transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi w różnych sektorach – kompleksie wojskowo-przemysłowym Kremla.
  • Unijny zakaz importu tych wyrobów stalowych, które są obecnie objęte unijnymi środkami ochronnymi, wynoszący około 3,3 mld EUR utraconych dochodów z eksportu do Rosji. Zwiększone kontyngenty importowe zostaną rozdzielone między inne kraje trzecie w celu rekompensaty.
  • Daleko idący zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, z ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi energii jądrowej do celów cywilnych i transportu niektórych produktów energetycznych z powrotem do UE.
  • Unijny zakaz eksportu towarów luksusowych (np. luksusowych samochodów, biżuterii itp.), aby bezpośrednio uderzyć w rosyjskie elity.
  • Ponadto lista osób i podmiotów objętych sankcjami została rozszerzona o kolejnych oligarchów i elity biznesowe powiązane z Kremlem, a także firmy działające w obszarach wojskowym i obronnym, które logistycznie i materialnie wspierają inwazję. Pojawiły się również nowe wykazy podmiotów zajmujących się dezinformacją.
  • Zakaz wystawiania ratingów Rosji i rosyjskim firmom przez unijne agencje ratingowe oraz świadczenia usług ratingowych rosyjskim klientom, co spowoduje jeszcze większe ograniczenie dostępu do unijnych rynków finansowych.

Odmawianie Rosji statusu najbardziej uprzywilejowanego narodu

UE, wraz z innymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO), uzgodniła, że odmówi rosyjskim produktom i usługom traktowania z najwyższym uprzywilejowaniem na rynkach UE, co następuje w konsekwencji oświadczenia członków G7 w piątek 11 marca. Znaczące korzyści, jakie Rosja czerpie jako członek WTO, zostaną zawieszone. Działania te wymierzone w Rosję chronią podstawowe interesy bezpieczeństwa UE i jej partnerów w obliczu niesprowokowanej, rozmyślnej i nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę, przy pomocy Białorusi. Są one w pełni uzasadnione na mocy prawa WTO.

Więcej informacji

Porozumienie opiera się na szeroko zakrojonych i bezprecedensowych pakietach środków podejmowanych przez UE w odpowiedzi na akty agresji Rosji na integralność terytorialną Ukrainy i nasilające się okrucieństwa wobec ukraińskich cywilów i miast. Jako strażnik traktatów UE Komisja Europejska odpowiada za monitorowanie egzekwowania sankcji UE w całej Unii. UE jest zjednoczona w solidarności z Ukrainą i będzie nadal wspierać Ukrainę i jej obywateli wraz z partnerami międzynarodowymi, w tym poprzez dodatkowe wsparcie polityczne, finansowe i humanitarne.