Kijów: rozmowy o energetyce

Podczas spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Andrijem Parubijem, premierem Wołodymyrem Hrojsmanem, wicepremierem i ministrem rozwoju regionalnego Hennadijem Zubko oraz ministrem ds. energetyki Ihorem Nasałykiem, wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič podkreślił, że Ukraina musi kontynuować proces reform. Potwierdził również gotowość Komisji Europejskiej do kontynuacji rozmów trójstronnych dotyczących gazu, prowadzonych z powodzeniem w przeszłości.

W sprawie konieczności kontynuowania przez Ukrainę reform wiceprzewodniczący Šefčovič stwierdził: – Dalsze reformy mają podstawowe znaczenie dla procesu modernizacji ukraińskiej gospodarki, zapewnienia korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom a co za tym idzie dla stworzenia możliwości podniesienia poziomu życia. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję decyzję rządu Ukrainy w sprawie rozdzielenia Naftogazu. Obecnie istotne jest szybkie i spójne wdrożenie tej decyzji w ciągu najbliższych miesięcy. Możliwości Ukrainy w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii są ogromne: gdyby na Ukrainie udało się wyrównać poziom efektywności energetycznej ze średnim poziomem w UE, oszczędności byłyby wyższe niż zużycie energii w Hiszpanii w ciągu całego roku. Ukraina mogłaby wówczas wręcz zostać eksporterem energii.

W tym kontekście Komisja Europejska jest gotowa wesprzeć utworzenie odpowiedniego funduszu na rzecz efektywności energetycznej przed końcem bieżącego roku.

W odniesieniu do gotowości Komisji Europejskiej do prowadzenia dalszych negocjacji na temat dostaw gazu w czasie nadchodzącej zimy w postaci trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i Komisji Europejskiej wiceprzewodniczący Šefčovič powiedział: – Pragniemy powrócić do sprawdzonego formatu trójstronnych rozmów dotyczących gazu z udziałem Ukrainy, Rosji i Komisji Europejskiej. W przeszłości formuła ta okazała się bardzo skuteczna: lepiej jest dla wszystkich, gdy zasiadamy przy jednym stole. Przewidywalność leży we wspólnym interesie Rosji pełniącej rolę eksportera, Ukrainy jako kraju tranzytowego oraz UE jako głównego importera. Rozmowy trójstronne pozostają najbardziej odpowiednią formą negocjowania dostaw gazu w nadchodzącym zimowym sezonie ogrzewczym. W tym kontekście z przyjemnością także oczekuję spotkania z rosyjskimi władzami w najbliższych tygodniach.

Strona Maroša Šefčoviča