KE gotowa na atak hakerów
Instytucje UE nasiliły walkę z zagrożeniami cybernetycznymi, przekształcając unijny zespół reagowania na incydenty komputerowe (ang. EU’s Computer Emergency Response Team, lub CERT-EU) w jednostkę stałą. Decyzja ta jest efektem udanej pracy zespołu w ramach rocznego projektu pilotażowego, który został pozytywnie oceniony przez klientów i osoby z branży.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: Instytucje UE, podobnie jak inne duże organizacje, są często celem działań zagrażających bezpieczeństwu informacji. CERT-EU pomaga nam w ulepszaniu ochrony przed tymi zagrożeniami. Jest to bardzo udany przykład na to, co instytucje UE mogą osiągnąć w wyniku współpracy. Chcemy, aby nasz zespół był jednym z najlepszych, ściśle współpracował z pozostałymi zespołami CERT i przyczyniał się do ogólnego bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: Bezpieczeństwo cybernetyczne jest priorytetem w kontekście dobrobytu i konkurencyjności Europy. Instytucje UE mogą obecnie liczyć na stale obecny CERT, aby poradzić sobie z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki tej decyzji możemy postępować zgodnie z tym, co głosimy.

W ostatnich latach CERT-y powstawały zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w formie niewielkich zespołów ekspertów, co umożliwiało skuteczne i sprawne reagowanie na incydenty zagrażające bezpieczeństwu informacji i zagrożenia cybernetyczne. Zespoły okazały się kluczowym elementem strategii obrony przed zagrożeniami poprzez wykrywanie i korygowanie słabych punktów oraz naruszeń bezpieczeństwa i zapobieganie im. Informują swoich klientów o słabych punktach lub zagrożeniach i zalecają działania zmierzające do ograniczenia ryzyka. Przyczyniają się do wykrycia przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz ataków i podejmują odpowiednie kroki w celu ich powstrzymania lub likwidacji ich skutków. Są one w wysokim stopniu połączone ze sobą, tworząc wspólnotę ekspertów walczących we wspólnej sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego.

W Europejskiej agendzie cyfrowej przyjętej w maju 2010 r. Komisja zobowiązała się do ustanowienia zespołu CERT dla instytucji UE w ramach ogólnego zobowiązania do prowadzenia na wysokim szczeblu udoskonalonej polityki w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji w Europie. Agenda cyfrowa wzywa również wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia własnych zespołów CERT, torując drogę ogólnounijnej sieci krajowych i rządowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe do 2012 r. CERT-y odgrywają również ważną rolę w mającym się wkrótce ukazać komunikacie w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.