KE czeka na stażystów!

Staż w Komisji Europejskiej to przede wszystkim możliwość poznania zasad pracy w instytucjach unijnych. Jest to także znakomita okazja do zdobycie cennego doświadczenia, wymaganego przez wielu pracodawców, którzy oczekują od kandydatów czegoś więcej niż tylko ukończonych studiów.

Osoby ubiegające się o staż w KE nie muszą mieć doświadczenia zawodowego. Ważna natomiast działalność w organizacjach studenckich, naukowa oraz motywacja do pracy. Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej tytułu licencjata) oraz posługiwanie się jednym z oficjalnych Unii Europejskiej (wśród nich znajduje się język polski) i jednym z języków roboczych UE (angielski, francuski lub niemiecki) na poziomie C1/C2.

Większość zakwalifikowanych kandydatów odbywa staż w jednej z dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Możliwa jest jednak również praca w Luksemburgu oraz Przedstawicielstwach KE w jednym z państw członkowskich. Jednak w przypadku tych ostatnich, warto wiedzieć, że nie wszystkie służby czy przedstawicielstwa w tym samym czasie przyjmują stażystów. Może się zdarzyć, że ktoś jako preferowane miejsce odbycia stażu wskaże Pragę, ale nie będzie to możliwe w wybranym czasie.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje pięciomiesięcznego stażu w Komisji Europejskiej: od października do lutego i od marca do końca lipca. W czasie stażu, otrzymuje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości około 1000 euro (netto). Stażysta pracuje w pełnym wymiarze czyli 8 godzin dziennie.

W tej chwili trwa nabór na edycję jesienną 2016.

Zgłaszając się teraz do 29 stycznia(do godz. 12.00), macie szanse dostać się na pięciomiesięczny staż, zaczynający się 1 października 2016 roku.

Informacje na temat staży w KE i zgłoszenia na stronie: www.ec.europa.eu/stages.

Procedura naboru składa się z trzech kroków.

  • Przesyłanie zgłoszeń

Aby przesłać zgłoszenie, należy zalogować się na stronie www.ec.europa.eu/stages/ i wypełnić formularz.

Na tym etapie wystarczy, że podacie typowe w procesie rekrutacji informacje, takie jak ukończone studia, znajomość języków czy ewentualne zdobyte doświadczenie, trzeba też dołączyć krótką notkę motywacyjną, z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie “Ty” jesteś najlepszym kandydatem/kandydatką do odbycia stażu. Warto przy tym zajrzeć do zakładki FAQ, gdzie znajdziecie między innymi informację na temat kryteriów wyboru kandydatów.

Ważnym elementem w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego jest wybór tematyki stażu. Nie decydujemy o tym, w jakiej Dyrekcji Generalnej chcemy odbyć staż, ale jaka tematyka nas najbardziej interesuje i odpowiada naszemu profilowi. W tym miejscu formularza znajduje się także opis każdego obszaru tematycznego wraz z obowiązkami stażysty w danym zakresie.

Wszystkie wnioski trafiają od razu do Komisji Europejskiej. Pierwszy etap to sprawdzenie, czy wszystkie dane w formularzu zostały wypełnione.

  • Preselekcja

Spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń nie tylko z krajów należących do Unii Europejskiej, wybieranych jest około 2800 kandydatów, którzy są proszeni o dosłanie w wersji elektronicznej certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających informacje podane wcześniej w formularzu.

  • Niebieska księga i wybór stażystów

Wybrani kandydaci trafiają do tzw. niebieskiej księgi (blue book), a każdy z nich otrzymuje specjalny numer.

Spośród tych kandydatów poszczególne dyrekcje i służby Komisji Europejskiej wybierają około 600 osób, którym składane są oferty odbycia stażu na danym stanowisku. Czasem przeprowadzane są telefoniczne nieformalne rozmowy kwalifikacyjne. Liczba wybranych kandydatów z każdego kraju UE, zależy od jego populacji i ilości zgłoszeń na staż w danej edycji, dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału w rekrutacji.

To niepowtarzalne doświadczenie pracy w unijnej instytucji cieszy się opinią jednego z najlepszych programów stażowych na świecie. Warto jednak pamiętać, że staż można odbyć tylko raz i co ważne nie oznacza automatycznie późniejszego zatrudnienia w Komisji Europejskiej. Każdy stażysta, podobnie jak inni chętni, musi przystąpić do konkursów na unijne stanowiska, organizowanych przez Unijny Urząd Doboru Kadr (EPSO). Wszystkie informacje o konkursach można znaleźć na stronie: www.europa.eu/epso.

Biuro Staży dba o to, aby stażysta mógł poczuć się częścią doświadczonego zespołu i wykonywać ciekawe i odpowiedzialne zadania. Dlatego warto się zgłosić i przekonać się, czy kariera w Komisji jest czymś dla ciebie. Staż pozwoli ci też lepiej poznać swoje własne oczekiwania względem przyszłej pracy i przyszłego pracodawcy. Jest to również dobra okazja do sprawdzenia się w pracy w międzynarodowym środowisku, co jest cennym doświadczeniem na dzisiejszym rynku pracy.

Zapraszamy na stronę www.ec.europa.eu/stages/ i zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!