Kampania #RaiseYourPencil

Często mówi się o konfliktach zbrojnych bądź kryzysach ekonomicznych w Afryce czy Ameryce Południowej, jednak stosunkowo rzadko wspomina się wtedy o tym, co tracą mieszkańcy zagrożonych terenów. A tracą normalne życie. Każdy człowiek zasługuje na stabilizacje i możliwość rozwoju. Wojna, ubóstwo czy brak stabilnego rządu pozbawia ich m.in. edukacji, która pomogłaby im zrozumieć, co się dzieje w ich kraju i jak można to zmienić.
Wierzę, że edukacja może zmienić przyszłość. Dzieci są przyszłością. Jeśli dzieciom pozbawionym szkół w takich krajach jak Syria, czy w Afryce, albo w Ameryce Południowej daje się możliwość nauki, to stwarza się im przyszłość, a przez to można zmienić społeczeństwa, w których żyją – mówi Christos Stylianides, europejski komisarz ds. pomocy humanitarnej.

Kampania #RaiseYourPencil

Aby zwiększyć wiedzę o potrzebie zagwarantowania na całym świecie dostępu do edukacji wszystkim dziewczętom i chłopcom dotkniętym kryzysem, rozpoczęto kampanię #RaiseYourPencil mającą zachęcić młodych Europejczyków do wyrażenia solidarności ze swoimi rówieśnikami na całym świecie, którzy z powodu sytuacji kryzysowych nie mogą uczęszczać do szkoły. Kampania potrwa do września 2019 r. i obejmie zarówno okres, kiedy młodzi uczniowie z krajów europejskich będą kończyć rok szkolny i kiedy powrócą do szkoły po letniej przerwie. Używając ołówka jako uniwersalnego symbolu szkoły i edukacji, Komisja ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego UE zachęca wszystkich w mediach społecznościowych do wzięcia udziału w kampanii #RaiseYourPencil.
Natomiast na organizowanym kilka dni temu w Brukseli wydarzeniu #School4All Christos Stylianides zapowiedział przyznanie nowych środków finansowych na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 uczniów szkół średnich, nauczyciele, osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i zajmujące się czynnie pomocą humanitarną, a także laureat Pokojowej Nagrody Nobla Denis Mukwege oraz belgijscy piosenkarze Axelle Red i Typh Barrow.

Dajemy im przyszłość, dajemy im marzenia, przywracamy dzieciństwo – mówi Stylianides. To właśnie on w ciągu ostatnich 5 lat doprowadził do zwiększenia budżetu na szkolnictwo w rejonach zagrożeń z 1 procenta budżetu tej komisji do 10 procent.

Obecnie blisko 75 mln dzieci na całym świecie ma ograniczony dostęp do edukacji lub nie ma go wcale ze względu na konflikty lub klęski żywiołowe. Dzięki finansowaniu UE ponad 6,5 mln dziewcząt, chłopców i nauczycieli w 55 krajach dotkniętych kryzysem skorzystało w latach 2015–2018 z lepszego dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, ponieważ Unia Europejska zwiększyła wsparcie dla dzieci, które ucierpiały w wyniku kryzysu humanitarnego.