Jakość powietrza w Europie
Cząstki stałe są jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, ponieważ przenikają do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcioleciach UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza, które powodują zakwaszenie, ale nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dowodzi, że w wielu częściach Europy występują uporczywe problemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu zewnętrznym i ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: – Sprawozdanie to w odpowiedniej chwili przypomina nam, jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia naszych obywateli. Dlatego właśnie pragnę, aby rok 2013 był Rokiem Powietrza. Zajmę się też wzmacnianiem naszych przepisów dotyczących jakości powietrza, aby rozwiązać zidentyfikowane dziś problemy.

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawcza EEA: – Dzięki polityce Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie udało się obniżyć emisje wielu zanieczyszczeń, ale możemy pójść jeszcze dalej. W wielu krajach stężenia zanieczyszczeń powietrza są nadal powyżej określonych przepisami i zalecanych pułapów, które wyznaczono w celu ochrony zdrowia obywateli europejskich. W rzeczywistości zanieczyszczenie powietrza zmniejsza średnią długość życia ludzi o około dwa lata w najbardziej zanieczyszczonych miastach i regionach.

W sprawozdaniu EEA pt. „Jakość powietrza w Europie w 2012 r.” przeanalizowano narażenie obywateli na zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiono przegląd jakości powietrza w Europie. Sprawozdanie ma służyć wspieraniu rozwoju bardziej skutecznej polityki czystego powietrza.