Jak Fundusze Unijne zmieniają Pomorskie
Konkurs fotograficzny “Jak Fundusze Europejskie zmieniają pomorskie” – jak zmieniło się województwo pomorskie przez ostatnie lata dzięki Funduszom Europejskim? Pokaż nam to na zdjęciach!

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, których pasją jest fotografia. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich, zgody na ich udział w konkursie udziela ich opiekun prawny, podpisując się na Formularzu zgłoszeniowym we wskazanym miejscu. W konkursie nie mogą brać udziału zawodowi fotografowie.

Fotografie, nadsyłane na konkurs, muszą dotyczyć oryginalnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych (np. Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i nie tylko) – przykłady skutecznych inwestycji w kapitał ludzki, infrastrukturę, środowisko, projekty, mogące stać się „dobrymi praktykami” inspirującymi innych do podejmowania podobnych, sprawdzonych działań, projekty o udanych i trwałych partnerstwach, realizowane przez organizacje pozarządowe, przez urzędy gmin, w partnerstwie pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, projekty, które w sposób szczególny realizują lub realizowały jedną z zasad horyzontalnych, czyli zrównoważony rozwój (w tym równość szans), rozwój lokalny, społeczeństwo informacyjne.

Zdjęcia wysyłane drogą elektroniczną muszą spełniać następujące wymogi:

– być w formacie JPG (o małej kompresji),
– min. 1200 na 1600 pikseli
– rozdzielczość min. 300 DPI

Należy je przesyłać na adres: europedirectgdansk@morena.org.pl w terminie wskazanym poniżej. W tytule maila należy podać: “KONKURS pt. „JAK FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ POMORSKIE”

Zdjęcia wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailem oraz pocztą tradycyjną na adres:

EUROPE DIRECT GDAŃSK
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk.

 

Konkurs trwa od 15.07.2012r. do 15.09.2012r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy