Honorowa Europejka
We wtorek 27 sierpnia br. dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Kobyłki na półtorej godziny zdominowała pracę warszawskiego biura Przedstawicielstwa KE w Polsce. Gości powitała dyrektor Ewa Synowiec, którą młodzi ludzie poprosili o przyjęcie legitymacji honorowego członka Klubu Europejczyka. Oprócz legitymacji dyrektor Synowiec otrzymała m.in. koszulkę z logo Klubu, którego opiekunką jest Grażyna Falkowska.

W trakcie wycieczki po biurze Przedstawicielstwa uczniowie mogli dowiedzieć się czym zajmują się urzędnicy KE pracujący w Polsce. Młodzież odwiedziła także Punkt Informacyjny KE, gdzie wszyscy chętni mogli zakręcić kołem fortuny i odpowiadać na pytania dotyczące Europy. Potem przyszedł czas na połączenie z Przedstawicielstwem Regionalnym KE we Wrocławiu – podczas kilkuminutowej wideokonferencji Rafał Szyndlauer opowiadał o specyfice pracy wrocławskiego Domu Europy. Następnie młodzi goście przez kilka chwili obserwowali inną wideokonferencję – połączenie z Brukselą, gdzie o godz. 16.00 rozpoczęła się codzienna narada rzeczników prasowych Komisji Europejskiej.

Młodzi Europejczycy z Kobyłki wielokrotnie udowadniali, że wiedza o UE to ich mocna strona. – Czy możemy mieć obywatelstwo polskie i europejskie jednocześnie? – pytała uczniów Ewa Synowiec. – Tak, możemy. Jedno drugiemu nie przeszkadza – odpowiadał zdecydowanie Kacper, uczeń III klasy szkoły podstawowej. Dyrektor Przedstawicielstwa wyjaśniła w skrócie, jakie prawa przysługują mieszkańcom UE i jak z nich można korzystać. Na zakończenie wizyty członkowie Klubu Europejczyka otrzymali drobne upominki.

Klub Europejczyka z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce istnieje od 1 września 2009 roku. Działa pod hasłem Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć. Celem Klubu jest m. in. rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku dla kultur i odrębności innych narodów, zachęcanie młodzieży do działań na rzecz swojej małej i dużej ojczyzny oraz całej Europy, współdziałanie w zespole, angażowanie się w pracę na rzecz innych ludzi. Klub liczy ok. 80 członków.

źródło i więcej informacji: Link