Gratulacje przez Atlantyk

Strategiczne partnerstwo między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi wywodzi się dzielenia wspólnych wartości takich jak wolność, prawa człowieka, demokracja oraz wiara w wolny rynek. W przeciągu lat UE i USA współpracowały na rzecz zapewnienia pokoju i dobrobytu naszym obywatelom oraz ludziom na całym świecie – napisali Tusk i Juncker.

Powinniśmy wzmocnić mosty, jakie zbudowaliśmy nad Atlantykiem. Europejczycy ufają, że Ameryka, której demokratyczne ideały zawsze były światłem nadziei na naszym globie, będzie nadal przywiązywała wagę do współpracy z jej przyjaciółmi i sojusznikami, aby pomóc sprawić, żeby nasi obywatele i wszyscy ludzie na świecie byli bezpieczniejsi i bardziej zamożni.

Przeczytaj cały list gratulacyjny