Gotowi do pomocy

Solidarność Europejczyków daje nadzieję setkom milionów ludzi na całym świecie, którzy potrzebują pomocy, by przetrwać w obliczu konfliktów, przesiedlenia czy klęsk żywiołowych. Jestem dumny z silnego poparcia obywateli dla europejskich działań humanitarnych: dzięki niej Unia nadal jest pozytywną siłą w coraz bardziej skomplikowanym świecie – powiedział Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Obywatele UE wykazują się coraz lepszą wiedzą na temat unijnej pomocy humanitarnej. Jak wynika z badania 76 proc. respondentów posiada ogólną wiedzę o działaniach UE w tej dziedzinie (w porównaniu z 68 proc. w 2012 r.). Obywatele są również dobrze poinformowani na temat konkretnych unijnych działań w odpowiedzi na duże kryzysy, takie jak epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej.

Jako preferowane źródło informacji na temat pomocy humanitarnej Europejczycy wybierają internet, a następnie telewizję i prasę.

Znaczna większość respondentów (84 proc.) popiera również inicjatywę „Wolontariusze pomocy UE”, w ramach której na całym świecie pracują wolontariusze pomocy humanitarnej. Pierwsi wolontariusze pomocy UE już od ponad roku działają w ramach szeregu projektów pilotażowych.

WYNIKI BADAŃ BAROMETRU