Gospodarka przyjazna środowisku

W czwartek (21 stycznia) komisarz Vella spotkał się z ministrem środowiska Janem Szyszko, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej Pawłem Sałkiem, podsekretarzem stanu Sławomirem Mazurkiem oraz Głównym Konserwatorem Przyrody Andrzejem Szweda-Lewandowskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim polityki czystego powietrza, w tym kwestii absorbowania dwutlenku węgla przez lasy. Poruszono także kwestie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym – całościowy pakiet legislacyjny w tej sprawie Komisja Europejska zaprezentowała pod koniec ub. r.

 jpeg - 229 KB [229 KB]  jpeg - 315 KB [315 KB]
 jpeg - 310 KB [310 KB]  jpeg - 319 KB [319 KB]

 

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to krok w stronę przekształcenia naszego modelu gospodarczego. To sposób, aby budować i zwiększać przewagę konkurencyjną Europy, tworzyć nowe możliwości biznesowe i miejsca pracy, które nie będą mogłyby zaistnieć gdzie indziej. Można to zrobić realizując nasze propozycje obejmujące wszystkie poziomy w modelu gospodarczym – od fazy projektu, poprzez produkcję, konsumpcję, recykling i powrót do etapu wytwarzania – uważa komisarz Vella.

 jpeg - 209 KB [209 KB]  jpeg - 240 KB [240 KB]
 jpeg - 188 KB [188 KB]  jpeg - 236 KB [236 KB]

 

Drugiego dnia wizyty (22 stycznia) komisarz odwiedził – w towarzystwie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz – stałe i pływające wyspy na Wiśle, Dział Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w warszawskim ZOO oraz wystawę poświęconą projektom realizowanym przy wsparciu instrumentu finansowego LIFE+. Zapoznał się także z działaniami miasta stołecznego na rzecz ochrony środowiska i zwiększania różnorodności biologicznej.

 jpeg - 285 KB [285 KB]  jpeg - 293 KB [293 KB]
 jpeg - 343 KB [343 KB]  jpeg - 307 KB [307 KB]

 

Kolejny punkt wizyty obejmował spotkanie z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Rozmawiano m.in. o rybołówstwie bałtyckim, “niebieskim” wzroście oraz ewentualnym przekopaniu Mierzei Wiślanej. Tematykę związaną z rybołówstwem kontynuowano na spotkaniu z interesariuszami reprezentującymi sektor, które rozpoczęło się bezpośrednio po rozmowach komisarza i ministra.

 jpeg - 331 KB [331 KB]  jpeg - 314 KB [314 KB]

 

Na zakończenie wizyty Polsce Karmenu Vella spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z sektora ochrony środowiska. Zaprezentował pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwracał uwagę na jego integralne elementy m.in. recycling, gospodarkę odpadami czy kwestie zużycia wody. Komisarz Vella mówił także o prawodawstwie unijnym dotyczącym jakości powietrza. Podkreślił, że Komisja Europejska nie skupia się teraz na tworzeniu nowych przepisów w tym zakresie, ale raczej na realizacji założonych celów.

Kontekst

Komisja Europejska 2 grudnia 2015 r. przyjęła ambitny pakiet poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym, zawierający projekty legislacyjne zmieniające kilka dyrektyw odpadowych. Celem pakietu jest stymulacja transformacji gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, która wzmocni konkurencyjność Europy w skali światowej, wspomoże zrównoważony wzrost gospodarczy i stworzy nowe miejsca pracy. Pakiet zawiera plan działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym Komisja proponuje konkretne i ambitne działania obejmujące cały cykl życia produktu: od jego wytworzenia i konsumpcji po zarządzanie odpadami i rynkami materiałów wtórnych. Aneks do planu działań zawiera terminarz wdrożenia planowanych akcji. Działania wyszczególnione w planie przyczynią się do „zamknięcia pętli” cyklu życia produktu poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego użycia. Przyniesie to zarówno zyski gospodarcze, jak i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Projekty legislacyjne dotyczące dyrektyw odpadowych zawierają jasne cele redukcji odpadów i wyznaczają ambitną i realistyczną długoterminową ścieżkę rozwoju dla gospodarki odpadowej i recyklingu.

Ochrona zdrowia jest głównym elementem napędowym nowej unijnej polityki ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza pozostaje pierwszą środowiskową przyczyną zgonów w UE, powodując około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie – ponad dziesięć razy więcej niż liczba zgonów w wypadkach drogowych. Niska jakość powietrza dotyka szczególnie obszarów miejskich, w których mieszka większość populacji.

Komisja Europejska przyjęła pakiet Czyste Powietrze w 2013 roku w celu zwalczania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Głównym celem tego pakietu jest zmniejszenie rocznej liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o ponad połowę (do około 200 000) do 2030 roku. Głównym instrumentem dla osiągnięcia tego celu jest zrewidowana Dyrektywa dotycząca krajowych poziomów emisji, ustanawiająca maksymalne poziomy emisji sześciu substancji zanieczyszczających powietrze mających najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia w skali UE. Pełne wdrożenie pakietu Czyste Powietrze zmniejszy także straty wynikające ze straty dni pracy w związku z zanieczyszczeniem powietrza z 136 milionów w 2005 roku do 62 milionów w 2030 roku.

Więcej informacji: