Fuzja Discovery z Polsatem rozstrzygnie się w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce – uznała Komisja Europejska w sprawie połączenia Discovery z Cyfrowym Polsatem S.A. Obie firmy posiadają kanały TV i dostarczają treści telewizyjne za pośrednictwem wielu platform dystrybucyjnych. Decyzja KE oznacza, że to organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego.

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez Discovery Communications Europe Limited („Discovery”) z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, należącej do Discovery, Inc. („Discovery Group”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat”) z siedzibą w Polsce.

Wspomniane wspólne przedsiębiorstwo będzie świadczyć usługę over-the-top („OTT”) w Polsce. Nowa usługa połączy w sobie nielinearne treści Discovery i Polsatu, jak również ich kanały linearne w Polsce.

Discovery Group jest przedsiębiorstwem medialnym, które oferuje kanały TV i dostarcza treści telewizyjne za pośrednictwem wielu platform dystrybucyjnych. Polsat oferuje kanały telewizyjne, działa jako operator satelitarnej platformy cyfrowej typu pay-TV oraz dostarcza usługi telekomunikacyjne.

Polski organ poprosił Komisję Europejską o przekazanie do oceny proponowanej koncentracji. Uważa, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać na konkurencję na rynkach produkcji i licencjonowania treści audiowizualnych, hurtowej dostawy kanałów telewizyjnych, detalicznej dostawy usług telewizyjnych oraz sprzedaży offline i online przestrzeni reklamowej w Polsce, które to usługi spełniają wszelkie cechy odrębnych rynków.

Informacje zebrane przez KE potwierdziły, że spełnione zostały warunki odesłania sprawy do właściwych organów państwa członkowskiego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia UE w sprawie koncentracji przedsiębiorstw. Oznacza to, że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce. Komisja Europejska zadecydowała zatem o odesłaniu sprawy do Polski. Organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Komisji konkurencja, w publicznym rejestrze spraw rejestr spraw pod numerem sprawy M.9299.