Finansowanie dla najmniejszych

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska ogłaszają nową inicjatywę w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), która ma pomóc w rozwijaniu działalności podmiotom oferującym mikrokredyty i finansowanie społeczne.

Nowe okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSI wzmocni zdolności wybranych pośredników finansowych w obszarze mikrofinansowania oraz finansowania przedsiębiorstw społecznych. Głównie za pomocą inwestycji kapitałowych (takich jak finansowanie etapu zalążkowego, kapitał wysokiego ryzyka) Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie wspierał rozwój tych podmiotów, na przykład przez otwarcie nowego oddziału, inwestowanie w kadrę, opracowanie nowych narzędzi IT lub finansowanie niektórych kosztów. Ostatecznie te inwestycje pomogą zwiększyć ofertę i możliwości dla mikro-kredytobiorców i przedsiębiorstw społecznych.

Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: – Mam przyjemność zainaugurować okno budowania zdolności w ramach EaSi, które ułatwi dostęp do finansowania za pomocą środków strukturalnych. Inicjatywa ta pomoże pośrednikom finansowym w rozwijaniu działalności w perspektywie długoterminowej oraz zapewni trwały dostęp do finansowania europejskim mikroprzedsiębiorcom i przedsiębiorstwom społecznym. Wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji finansowych, które chcą rozwijać swoje zdolności i zwiększać ofertę na rynku. Za pomocą tego instrumentu potwierdzamy nasze zobowiązanie do pobudzania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz pomagania osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dyrektor naczelny EFI, Pier Luigi Gilibert powiedział: – Wierzę, że okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSI znacząco przyczyni się do wzmocnienia zdolności operacyjnych i instytucjonalnych podmiotów oferujących mikrokredyty i finansowanie społeczne. Budowanie zdolności ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów zapewniających finansowanie, bo umożliwia im wywiązanie się ze swoich zobowiązań inwestycyjnych w efektywny i trwały sposób. Jestem zadowolony, że Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie wspierał te podmioty w tworzeniu warunków sprzyjających inwestycjom.

Oczekuje się, że wprowadzenie w życie okna inwestycyjnego EaSI na rzecz budowania zdolności wzmocni ekosystem mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej, a jednocześnie przyciągnie dodatkowe inwestycje w europejskich gospodarkach. Inicjatywa ta pokazuje głębokie zaangażowanie Komisji Europejskiej w konkretne działania mające na celu pobudzenie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji.

Więcej informacji o EaSI

Celem programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) jest wspieranie dążeń UE do zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia i odpowiedniej ochrony socjalnej, do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz do poprawy warunków pracy.

System gwarancji EaSI, który działa od czerwca 2015 r., jest finansowany przez Komisję Europejską, a zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Zapewnia on wsparcie pośrednikom finansowym, którzy oferują mikrokredyty przedsiębiorcom lub finansowanie przedsiębiorstwom społecznym, a więc podmiotom, które w innym wypadku nie byłyby w stanie uzyskać finansowania ze względu na ryzyko. Celem jest zwiększenie dostępu do mikrofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw i osób ze słabszych grup społecznych, które chcą założyć lub rozwijać własne przedsiębiorstwo, dzięki pożyczkom w wysokości do 25 tys. euro. Po raz pierwszy Komisja Europejska pomaga również przedsiębiorstwom społecznym za pomocą inwestycji w wysokości do 500 tys. euro.

Ponadto Komisja Europejska rozszerza wymiar społeczny Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zarówno w zakresie mikrofinansowania, jak i przedsiębiorczości społecznej. Łączna kwota wsparcia na te cele ma się zwiększyć (z 193 mln euro w ramach programu EaSI) do około 1 mld euro, mobilizując dodatkowe inwestycje o wartości około 3 mld euro.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Więcej informacji na temat wsparcia UE w zakresie mikrofinansowania oraz przedsiębiorczości społecznej: