Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Podczas czwartej edycji, organizowanej przez Komisję Europejską w partnerstwie z fińską prezydencją Rady UE, Unia będzie w dalszym ciągu zachęcać osoby w każdym wieku do „odkrywania swoich talentów” poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe.

– Hasło tegorocznej edycji brzmi „Kształcenie i szkolenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności przydatne przez całe życie” – powiedziała Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników. – Jestem głęboko przekonana, że kształcenie i szkolenie zawodowe pomaga w rozpoczynaniu i kształtowaniu dającej satysfakcję kariery zawodowej w każdym wieku. Dlatego też chciałabym, aby decydowali się na nie zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli.

– W Finlandii kształcenie i szkolenie zawodowe stanowi atrakcyjny wybór. Prawie połowa młodych ludzi podejmuje kształcenie lub szkolenie zawodowe bezpośrednio po zdobyciu podstawowego wykształcenia. Naszym celem jest podniesienie poziomu wykształcenia całej fińskiej ludności. Aby to osiągnąć, potrzebne są duże inwestycje w kształcenie i szkolenie. Jest to również najskuteczniejszy sposób zwiększenia zatrudnienia, równości i dobrobytu – wyjaśnia fińska minister edukacji Li Andersson. – Szybki postęp technologiczny zwiększa potrzebę ciągłego uczenia się. Aby każdy mógł doskonalić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje przez całe życie, musimy opracować skuteczną i zorientowaną na przyszłość politykę w zakresie kształcenia i szkolenia.

Oprócz działań podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Helsinkach ponad tysiąc wydarzeń i imprez odbywać się będzie przez cały rok na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w całej Europie i poza jej granicami. Wszystkie zainteresowane strony połączyły siły, aby podkreślić korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego, zaprezentować możliwości i promować ścieżkę edukacyjną, która może zmienić życie zarówno młodszych, jak i starszych osób.

Kształcenie i szkolenie zawodowe: sensowny i inteligentny wybór

Prawie 80 proc. młodych osób znajduje zatrudnienie wkrótce po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych ma na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez podkreślenie doskonałości i jakości. Inicjatywa ta promuje również szerzenie wiedzy na temat różnorodnych możliwości oferowanych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kształcenie i szkolenie zawodowe oferuje najróżniejsze możliwości doskonalenia umiejętności i zmiany kwalifikacji, co jest opłacalne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pomaga to ludziom w każdym wieku przystosować się do szybkich zmian na rynku pracy, zwiększyć ich potencjał w zakresie zatrudnienia i zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy. Możliwości kształcenia i szkolenia umożliwiają firmom uzupełnienie braków w umiejętnościach poprzez dalsze szkolenie personelu, a tym samym zwiększenie konkurencyjności w dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: najważniejsze informacje

Zainicjowany w 2016 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna kampania mająca na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawę jego wizerunku. Kampania obejmuje działania i imprezy organizowane w ciągu całego roku, a jej kulminacyjnym punktem jest oficjalny tydzień w wyznaczonym mieście.

Od samego początku odnotowuje się wysoki poziom zaangażowania i wsparcia zainteresowanych stron. Znalazło to odzwierciedlenie w imponujących osiągnięciach kampanii: w 2018 r. ponad 2,4 mln osób wzięło udział w niemal 2 tys. wydarzeń i imprez.

Aktualna sytuacja w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie

W ciągu ostatnich kilku lat wskaźniki uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym stale rosły, ponieważ coraz więcej osób decydowało się na wybór tej jedynej w swoim rodzaju ścieżki edukacyjnej. W 2018 r.:

  • prawie 80 proc. młodych osób znalazło zatrudnienie wkrótce po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • stopa bezrobocia wśród młodzieży była rekordowo niska i wyniosła 15,2 proc.;
  • 22 proc. osób w Europie uznano za osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 48 proc. osób uczących się uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
  • 11 proc. dorosłej ludności Europy uczestniczyło w kształceniu dorosłych;
  • 72 proc. przedsiębiorstw zapewniło swoim pracownikom możliwości szkolenia (2015 r.);
  • 49 proc. pracowników wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę (2015 r.).

Nagrody za doskonałość w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w 2019 r.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych każdego roku nagradza się wybitne osoby, organizacje i inicjatywy, które otrzymują „Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” (Awards for VET Excellence). Nagrody te mają na celu podkreślenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, zapewnienie widoczności zwycięzcom, zmotywowanie uczestników i wspieranie rozwoju sieci i nowych możliwości rozwoju kariery.

Każdy może oddać głos, klikając ten link, i wybrać najbardziej inspirującą historię kształcenia i szkolenia zawodowego. Głosować można do 15 października włącznie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.