Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

Rozpoczęła się rejestracja na debaty, warsztaty i konferencje organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, którego 15. edycja odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 października 2017 r. Jest to największe wydarzenie poświęcone unijnej polityce regionalnej. Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy przedstawicieli europejskich samorządów, instytucji unijnych, świata akademickiego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W tym roku hasłem przewodnim będą „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta.

Rejestrować się na poszczególne wydarzenia, które odbędą się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, można jedynie na oficjalnej stronie do 30 września. Podobnie jak w ubiegłym roku nie będzie możliwości potwierdzenia uczestnictwa na miejscu.  Ponieważ miejsca na niektóre wydarzenia kończą się w pierwszych tygodniach, zachęcamy do jak najszybszej rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu ani noclegu.

The European Week of Regions and Cities

Jest to największe wydarzenie poświęcone unijnej polityce regionalnej. Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy przedstawicieli europejskich samorządów, instytucji unijnych, świata akademickiego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W tym roku hasłem przewodnim będą „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta.

Na czym polega to wydarzenie?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Jak przebiega?

Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku organizatorzy dostosowują program do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień regionów i miast”?

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?

W 2003 r. Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w „OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast” i stała się kluczowym corocznym wydarzeniem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele innych zainteresowanych stron.

W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Komitet Regionów UE (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Na początku roku, zwykle w styczniu, organizatorzy zapraszają partnerów do wyrażenia chęci udziału w tym wydarzeniu. Następnie, zazwyczaj wiosną, wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak zorganizowany jest program?

Program organizowany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty mogą się ponadto dzielić na trzy kategorie w zależności od organizatora, którym mogą być: 1) partnerstwa regionalne (1/3 wszystkich warsztatów); 2) Komisja Europejska, tzn. jej poszczególne dyrekcje generalne (1/3); 3) Komitet Regionów (1/3). Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy 30 różnymi punktami w dzielnicy europejskiej Brukseli, przedstawicielstwami państw członkowskich i regionów oraz siedzibą Komisji Europejskiej i KR-u.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli konkretnie w tym celu.

 

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?

Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować imprezę.

DGOwOR4WAAAwbK7