Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Ma on na celu zachęcić jak największe grono osób do odkrywania i docenienia europejskich dziedzictw. Tegoroczny slogan brzmi „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

W ciągu tego roku na terenie całej Europy zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń w celu przybliżenia społeczeństwu dziedzictwa kulturowego, które nas otacza. Obejmuje europejskie miasta, pomniki przyrody czy też obiekty archeologiczne. Poza tym dziedzictwo kulturowe to jeszcze literatura, sztuka, rzemiosło, filmy, a nawet opowiadane przez babcię baśnie czy tradycyjne potrawy.

Dziedzictwo kulturowe cechuje się uniwersalną wartością dla jednostek, jak i całych społeczeństw. Najważniejszym aspektem jest uchronienie go i przekazanie przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę w budowaniu przyszłości Europy. Stąd też organizatorzy głównie chcą trafić do osób młodych.

Dziedzictwo kulturowe ma wiele postaci.

 • Dziedzictwo materialne – na przykład budynki, zabytki, przedmioty, artefakty, ubrania, dzieła sztuki, książki, maszyny, zabytkowe miasta, obiekty archeologiczne.
 • Dziedzictwo niematerialne – praktyki, zwyczaje, ekspresja, wiedza, umiejętności, które ludzie cenią, oraz powiązane instrumenty, obiekty i przestrzenie kulturowe. Obejmuje ono język i tradycje ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne czy tradycyjne rzemiosło.
 • Dziedzictwo naturalne – środowisko naturalne, flora i fauna.
 • Dziedzictwo cyfrowe – zasoby, które utworzono w formie cyfrowej (na przykład sztuka cyfrowa lub animacje cyfrowe) lub które zostały przekształcone w format cyfrowy w celu ich zachowania (np. teksty pisane, zdjęcia, materiały wideo, płyty).

Nie można dopuścić do sytuacji, w której nasze dziedzictwo kulturowe podupadłoby, bądź uległo całkowitej degradacji. Dlatego należy pielęgnować to co nas otacza, naszą kulturę, tradycję, bo poza uchronieniem tego przed utratą, możemy również odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog dotyczący tego, co nas łączy.

Co przyniesie ze sobą rok 2018?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, jakie inicjatywy i cele postawili sobie organizatorzy nadchodzących wydarzeń. Wyróżnionych zostało 10 inicjatyw:

 • wspólne dziedzictwo
 • dziedzictwo w szkole
 • młodzież dla dziedzictwa
 • zmieniające się dziedzictwo
 • turystyka, a dziedzictwo
 • pielęgnowanie dziedzictwa
 • zagrożone dziedzictwo
 • umiejętności związane z dziedzictwem
 • wszyscy dla dziedzictwa
 • nauka dla dziedzictwa

Za najważniejsze cele uznane zostało natomiast: zaangażowanie, trwałość, ochrona i innowację.  Aby całość mogła przebiegać w sposób spójny i skoordynowany, każdy kraj wyznaczył krajowego koordynatora, na którym to będzie spoczywać odpowiedzialność zarzadzania wydarzeniami oraz projektami, organizowanymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl