Europejski Dzień Morza
Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu. Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza jest obecnie miejscem spotkania zainteresowanych stron reprezentujących wszystkie sektory morskie w celu omówienia możliwości i wyzwań dla regionów nadmorskich oraz sektorów gospodarki morskiej w całej Europie. Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych i zrównoważona turystyka morska: inwestycja na rzecz „niebieskiego wzrostu”.

Turystyka jest największym sektorem przemysłu morskiego, zapewniającym zatrudnienie 2,35 mln osób i wytwarzającym każdego roku wartość dodaną dla gospodarki UE na poziomie ponad 100 mld euro. Co istotne, sektor ten pozostał nadzwyczaj odporny na przestrzeni ostatnich kilku trudnych lat i nadal oferuje możliwości zatrudnienia w regionach przybrzeżnych, które są często odizolowane i bywają pozbawione innych form intensywnej działalności gospodarczej. Jednakże sezonowy charakter turystyki oraz brak nowych, innowacyjnych koncepcji utrudniają pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Podczas szóstej edycji Europejskiego Dnia Morza przedmiotem analizy będzie droga do innowacyjnych i zrównoważonych form turystyki. Dyskusje zostaną uwzględnione w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym turystyki nadmorskiej i morskiej, zaplanowanym na późniejsze miesiące bieżącego roku. Specyficzne kwestie dotyczące wysp, takie jak dostępność oraz mobilność, będą również stanowić przedmiot obrad konferencji, natomiast poszczególne grupy robocze zajmą się przyszłością sektora rejsów wycieczkowych, zarządzaniem morskim i zarządzaniem strefami przybrzeżnymi oraz rozwojem gospodarczym basenu Morza Śródziemnego.

źródło i więcej informacji: Link