Europejska inicjatywa obywatelska na rzecz pszczół

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół!
Został on ustanowiony w 2017r. przez ONZ, z inicjatywy Słowenii. Kraj ten jest jednym z najbardziej zaangażowanych w pszczelarstwo, czego dowodem jest fakt, że ponad 10 000 mieszkańców, czyli jeden na 200, angażuje się w tę działalność. Ponadto w 2011 r. Słowenia była jednym z pierwszych krajów UE, które zakazały stosowania na swoim terytorium niektórych pestycydów szkodliwych dla pszczół. W tym roku święto pszczół niemal zbiegło się z rejestracją inicjatywy obywatelskiej dotyczącej ochrony tych owadów.

Komisja Europejska zdecydowała o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie (”Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe”). Organizatorzy proponują przyjęcie przepisów służących utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska.

Inicjatywa obywatelska zakłada wyznaczenie obowiązkowych celów dotyczących „przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów wspólnej polityki rolnej: radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów, wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i reformy kryteriów kwalifikowalności; promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych; skutecznej redukcji ilości substancji odżywczych (np. Natura 2000); skutecznego ustanowienia obszarów ochrony; intensyfikacji badań i monitorowania oraz poprawy edukacji”.

Zgodnie z traktatami Unia Europejska może podejmować działania prawne w takich obszarach jak rynek wewnętrzny, polityka rolna oraz ochrona zdrowia publicznego i jakości środowiska. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 27 maja 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.