Europejska flota gaśnicza – rescEU

Aby przygotować się na ryzyko pożarów lasów w nadchodzącym lecie, Komisja uruchomiła w tym tygodniu pierwszą flotę samolotów gaśniczych, w ramach nowego systemu rescEU w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym.
Podczas początkowego okresu przejściowego częścią floty rescEU będzie siedem samolotów gaśniczych i sześć śmigłowców, a Komisja będzie współpracować z krajami uczestniczącymi, w celu dodania dodatkowych aktywów w nadchodzących tygodniach.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: „RescEU to konkretna odpowiedź, odpowiedź Europy, która ma pomóc wielu obywatelom UE dotkniętym klęskami żywiołowymi. Jako Europejczycy byliśmy wszyscy w szoku, widząc, jak wiele osób straciło w ostatnich latach życie na skutek pożarów lasów zbierających żniwo od Portugalii aż po Grecję. Europejska solidarność musi polegać na ochronie obywateli i wzajemnej pomocy w trudnych czasach. RescEU oferuje praktyczne rozwiązania i jest namacalnym wyrazem europejskiej solidarności.”

Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, Christos Stylianides, dodał: „Przy pożarach lasów decydują ułamki sekund. UE i jej państwa członkowskie połączyły swoje siły i urzeczywistniły rescEU w praktyce, aby ratować ludzkie życie i chronić obywateli. Dzięki rescEU dysponujemy dodatkową siecią bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Jestem bardzo dumny z tego, że nasza europejska flota do gaszenia pożarów lasów stanie się tego lata rzeczywistością. Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym państwom, które przyczyniły się do powstania tej floty – dzięki temu jesteśmy przygotowani w najlepszy możliwy sposób na tegoroczny sezon pożarów.”

Już pięć państw członkowskich UE, które w ostatnich latach często były dotknięte pożarami lasów, oddało swoje samoloty i helikoptery do dyspozycji wstępnej floty na 2019 r. Początkowe aktywa to: 2 samoloty z Chorwacji, 1 samolot z Francji, 2 samoloty z Włoch, 2 samoloty z Hiszpanii i 6 śmigłowców ze Szwecji.

Oprócz utworzenia floty rescEU, Komisja Europejska wzmacnia swoje możliwości monitorowania i koordynacji w celu przygotowania się na sezon pożarów lasów. Unijne 24-godzinne centrum koordynacyjne reagowania kryzysowego (ERCC) zostanie wzmocnione zespołem wsparcia w dziedzinie pożarów lasów, w którym latem będą eksperci z państw członkowskich. ERCC będzie organizować regularne wideokonferencje z państwami członkowskimi przez całe lato, aby dzielić się informacjami na temat zagrożenia pożarowego w całej Europie. Unijny system satelitarny Copernicus będzie wykorzystywany do mapowania sytuacji nadzwyczajnych w pożarach lasów.

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz kraje partnerskie uczestniczyły w dorocznym spotkaniu w sprawie pożarów lasów w Brukseli, aby przygotować się na kolejny sezon pożarów lasów.