Europę stać na więcej

Przewodniczący Komisji José Barroso spotkał się dziś z przewodniczącym Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, dr Edmundem Stoiberem, który przekazał mu przygotowane przez grupę sprawozdanie: „Europę stać na więcej” poświęcone najlepszym praktykom dotyczącym wdrażania prawodawstwa UE w państwach członkowskich w jak najmniej uciążliwy sposób.

– Gratuluję grupie pod przewodnictwem dr Edmunda Stoibera znakomitego sprawozdania. Przedstawiono w nim interesujące przykłady inteligentnych sposobów wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie. Dzięki tym sposobom pozytywne skutki prawodawstwa są w pełni odczuwalne i nie są hamowane zbędnymi obciążeniami administracyjnymi na szczeblu krajowym. Wzywam państwa członkowskie do przyjrzenia się tym przykładom i wciągnięcia z nich wniosków. Dzięki wzajemnej inspiracji w dziedzinie inteligentnych regulacji prawnych możemy poprawić otocznie biznesu, wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy w Europie – powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Komisja zwróciła się o przygotowanie sprawozdania dotyczącego najlepszych praktyk w sierpniu 2010 r. Sprawozdanie zawiera listę 74 przykładów najlepszych praktyk: m.in. inicjatyw w zakresie administracji elektronicznej, inteligentnych rozwiązań – zwłaszcza dotyczących małych przedsiębiorstw, bezpośredniego zaangażowania zainteresowanych stron, rzetelnych wytycznych i inicjatyw transgranicznych.

Ze sprawozdania wynika, że w dziedzinie wdrażania prawodawstwa UE wiele jeszcze można udoskonalić. Niemal jedna trzecia wszystkich obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców w związku z przepisami UE wynika z braku skutecznego wdrożenia unijnych wymogów. Dlatego właśnie ograniczenie uciążliwych dla przedsiębiorców sposobów wdrażania przepisów ma zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pobudzenia europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności.

W sprawozdaniu ujęto również listę kontrolną z zaleceniami i zachęca się czytelników do przedstawienia uwag.