Europa w moim regionie

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

a) „Mój projekt”, otwartej dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności)
b) „Naoczny świadek”, otwartej dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy zauważyli jakiś projekt w swoim regionie lub podczas zwiedzania innych miejsc.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (np. billboard, znak, tablica itp., z flagą UE oraz informacją o finansowaniu). W każdej kategorii zostanie wybranych dwóch zwycięzców; jeden w głosowaniu użytkowników i jeden przez specjalne jury spośród najpopularniejszych zgłoszeń.

Zdjęcia będą oceniane pod względem ich jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy kliknąć tutaj.
Pomóż nam przedstawić wspaniałe projekty realizowane w całej Europie dzięki wsparciu z funduszy regionalnych!

Nagroda główna: sprzęt fotograficzny o wartości ponad 5000 zł i wycieczka do Brukseli dla dwóch osób!

Pamiętaj! Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.08.2012r.!