Europa bez barier

W Europie żyje ponad 80 milionów osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce uzyskają oni lepszy dostęp do produktów i usług takich jak telefony, komputery, e-książki i handel elektroniczny – pisze komisarz Marianne Thyssen z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przypomina, że w 2018 r. w UE udało się wdrożyć europejski akt w sprawie dostępności.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 3 grudnia Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, oświadczyła:

W minionym roku wyraziłam życzenie, by w 2018 r. udało nam się wdrożyć europejski akt w sprawie dostępności. Jest mi niezmiernie miło, że moje życzenie się spełniło. Otóż kilka tygodni temu Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie, które powinno zostać sfinalizowane w najbliższych tygodniach.

Porozumienie to sprawi, że podniesie się jakość życia ponad 80 milionów Europejczyków z niepełnosprawnościami. Wkrótce uzyskają oni lepszy dostęp do produktów i usług takich jak telefony, komputery, e-książki i handel elektroniczny. Tym samym Unia Europejska stanie się największym na świecie rynkiem dostępnych produktów i usług. Co więcej, w ten sposób podejmujemy konkretne kroki i realizujemy europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, której celem jest stworzenie Europy bez barier dla wszystkich jej obywateli.

W 2018 r. zrobiliśmy postępy, jeśli chodzi o Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nie tylko osiągnęliśmy porozumienie dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, ale również sprawiliśmy, że wszystkie państwa członkowskie UE przystąpiły do tej konwencji.

Dołożę wszelkich starań, aby kontynuować tworzenie jeszcze bardziej integracyjnego społeczeństwa. Krok po kroku urzeczywistniamy Europejski filar praw socjalnych i budujemy bardziej sprawiedliwą i społeczną Europę dla każdego.

Kontekst

Ponad 80 mln osób w UE jest w pewnym stopniu dotkniętych niepełnosprawnością. Dostępność produktów i usług jest warunkiem wstępnym równego i aktywnego uczestnictwa tych osób w społeczeństwie. Ponadto przyczynia się ona do zapewnienia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W 2011 r. UE ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych(link is external). W Konwencji niepełnosprawność postrzegana jest jako kwestia praw człowieka, nie traktuje się jej z perspektywy medycyny czy działalności charytatywnej. Obejmuje ona prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, a także wiele obszarów polityki: od sprawiedliwości po transport, od zatrudnienia po technologie informacyjne itd. Konwencję podpisały i ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie UE.

Na poziomie Unii podjęto działania, których efektem jest wniosek dotyczący Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Integracja osób z niepełnosprawnościami do naszego społeczeństwa i gospodarki jest także jedną z głównych zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.

Doroczna konferencja na temat Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w dniach 3–4 grudnia w Brukseli i jej data zbiegnie się z doroczną nagrodą Access City, która przyznawana jest za starania na rzecz zapewnienia dostępności miast dla ich obywateli.