Eurojust: Polak wyróżniony

Konkurs na logo Eurojustu (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej z siedzibą w Hadze, Holandia), wzbudził duże zainteresowanie – w czasie jego trwania (od listopada 2015 do stycznia 2016) z całej Europy napłynęło prawie 700 zgłoszeń z propozycjami graficznymi.

Wiele z nich wyróżniało się wspaniałą kreatywnością, odzwierciedlającą cele konkursu nawiązujące do priorytetów Eurojustu. Działalność Jednostki skierowana jest przede wszystkim przeciwko transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

Jury konkursowe ostatecznie nagrodziło trzy prace nadesłane z Grecji, Niemiec i Polski. Pomiędzy finalistów rozdzielone zostaną nagrody przewidziane w regulaminie konkursu: 7000 euro (pierwsze miejsce), 2000 euro (drugie miejsce) 1000 euro (trzecie miejsce).

Autor każdej z dziesięciu najwyżej ocenionych prac otrzymał również dyplom jako dowód uznania oraz potwierdzenie uczestnictwa w ogólnoeuropejskim konkursie.

 

Zwycięzcy konkursu na logo Eurojust

 

1. miejsce – Ioannis Georgantas (Grecja)

/poland/file/160920eurojustlogo1jpg_pl160920_eurojust_logo_1.jpg

 

2. miejsce – Arthur Schmidt (Niemcy)

/poland/file/160920eurojustlogo2jpg_pl160920_eurojust_logo_2.jpg

 

3. miejsce – Zbigniew Pelon (Polska)

/poland/file/160920eurojustlogo3jpg_pl160920_eurojust_logo_3.jpg

Kontekst

Eurojust został ustanowiony w 2002 roku. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością transgraniczną w Unii Europejskiej.

Zadaniem Eurojustu jest zwiększenie wydajności krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących poważnej przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz pomoc w możliwie najszybszym i najefektywniejszym doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości.

Celem agencji jest osiągnięcie kluczowej roli jako centrum wiedzy specjalistycznej na poziomie działań sądowniczych w ramach wysiłków skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości ponadgranicznej na terenie Unii Europejskiej.

Eurojust – strona internetowa
Strona konkursu EU body looking for a new logo