Eurobarometr: pomoc dla Ukrainy priorytetem

Obywatele UE zdecydowanie popierają Ukrainę oraz działania wspólnoty zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Najnowsze standardowe badanie Eurobarometr opublikowane, prawie rok od masowej inwazji Rosji na Ukrainę, pokazuje, że Europejczycy nadal silnie solidaryzują się z Ukrainą i popierają działania podjęte w celu wsparcia tego kraju i jego obywateli.

Obywatele UE w przeważającej większości popierają również przyspieszenie transformacji energetycznej, szczególnie inwestycje w energię odnawialną i działania zmierzające do zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich źródeł energii.

Chociaż Europejczycy mają poważne obawy związane z inflacją, poparcie dla euro utrzymuje się na wysokim poziomie.

Silne poparcie dla unijnej reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę

Obywatele UE nadal wykazują niezachwianą solidarność z Ukrainą. 91 proc. respondentów akceptuje dostarczanie pomocy humanitarnej, a 88 proc. popiera przyjmowanie na terenie UE osób uciekających przed wojną. Udzielanie wsparcia finansowego Ukrainie popiera 77 proc. a nakładanie sankcji gospodarczych na rosyjski rząd, firmy i osoby indywidualne cieszy się poparciem 74 proc. ankietowanych. Europejczycy nadal popierają również w dużym stopniu zakaz nadawania rosyjskich mediów państwowych (67 proc.) oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy (65 proc.).

W sumie większość obywateli Europy (56 proc.) nadal pozytywnie ocenia reakcję Unii Europejskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich popiera 77 proc. respondentów z UE, czyli taki sam odsetek jak latem, natomiast 16 proc. jest przeciw. Ponadto 80 proc. uważa, że zakup sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie powinien być lepiej koordynowany, a 69 proc. sądzi, że unijny potencjał produkcji sprzętu wojskowego wymaga wzmocnienia.

Zdecydowane poparcie transformacji energetycznej

Zdecydowana większość obywateli UE (84 proc.) zgadza się, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć stopień uzależnienia od rosyjskich źródeł energii. W znacznej większości zgadzają się również z tym, że UE powinna wspierać zieloną transformację poprzez inwestowanie dużych środków w odnawialne źródła energii (86 proc.). 85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że zwiększenie efektywności energetycznej budynków, transportu i towarów sprawi, że będziemy w mniejszym stopniu zależni od dostawców energii spoza UE. 82 proc. zgadza się, że państwa członkowskie UE powinny wspólnie kupować energię od innych krajów, aby uzyskać lepszą cenę. Ponadto 81 proc. twierdzi, że podjęło jakieś działania służące ograniczeniu zużycia energii.

Inflacja i gospodarka budzą obawy, ale poparcie dla euro jest nadal silne

Wśród największych problemów, przed jakimi stoi obecnie UE respondenci wymieniają rosnące ceny/inflację/koszty życia (32 proc., -2 pp), w następnej kolejności sytuację międzynarodową (28 proc., bez zmian) i dostawy energii (26 proc., -2 pp).

Postrzeganie sytuacji gospodarczej Europy nie uległo zmianie od lata 2022 r.: 40 proc. respondentów ocenia ją jako dobrą, a 51 proc. jako złą. Postrzeganie sytuacji gospodarczej kraju jest również stosunkowo stabilnie w stosunku do lata 2022 r.: obecnie 35 proc. respondentów ocenia ją jako dobrą, a 63 proc. jako złą.

W tym kontekście poparcie dla euro utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w całej UE (71 proc. – drugi najwyższy zanotowany rezultat), a jeszcze wyższym w strefie euro (79 proc.).

Co więcej, ponad połowa ankietowanych (54 proc.) uważa, że plan odbudowy NextGenerationEU może być skutecznym sposobem rozwiązania obecnych problemów gospodarczych. 63 proc. uważa również, że należy wykorzystać publiczne pieniądze do pobudzenia inwestycji sektora prywatnego na poziomie UE.

Europejczycy nadal optymistycznie patrzą na przyszłość UE

47 proc. Europejczyków ma zaufanie do UE, a 32 proc. ufa raczej rządom krajowym. 45 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE, 36 proc. – neutralny, a 18 proc. – negatywny. Wreszcie, 62 proc. twierdzi, że optymistycznie patrzy na przyszłość UE(-3 pp w porównaniu z latem 2022 r. ale na podobnym poziomie co w lutym 2022 r., przed rosyjską inwazją na Ukrainę).

Przebieg procedury

Standardowe badanie Eurobarometr – zima 2022-2023 (EB 98) przeprowadzono w formie bezpośrednich i internetowych rozmów odbytych między 12 stycznia do 6 lutego 2023 r. W badaniu wzięło udział 26 468 obywateli UE z 27 państwach członkowskich. Informacje na temat Eurobarometru i wszystkich badań można znaleźć na tej stronie internetowej.