Eurobarometr 96: demokracja zagrożona przez dezinformację

Demokracja w Polsce oceniana jest przeciętnie – mniej niż połowa ankietowanych ocenia ją pozytywnie zaś deklarowane zadowolenie z demokracji jest wyższe dla Unii Europejskiej niż Polski.

Z najnowszego badania Standardowy Eurobarometr wynika, że podczas poszukiwania informacji ankietowani sięgają po źródła najłatwiej im dostępne, głównie do telewizji. Dezinformacja w mediach jest zjawiskiem powszechnym. Znaczna większość Polaków miała styczność z nieprawdziwymi informacjami oraz uważa taką sytuację za problematyczną w Polsce.

Polacy są otwarci na nowe sposoby rozwiązywania problemów. Cyfrową transformację i wdrażanie nowych środków w celu poprawy równości płci w miejscu pracy przyjmują pozytywnie, jednak wspólna waluta w UE (euro) nie spotyka się dużym poparciem. To pokazuje duże przywiązanie Polaków do złotego.

Raport krajowy Standard Eurobarometer 96

W dniach 18 stycznia – 13 lutego 2022 roku firma Kantar Public Polska zrealizowała na zlecenie Komisji Europejskiej badanie typu Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1033 osób w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Badanie zostało zrealizowane przed inwazją Rosji na Ukrainę.