Eurobarometr 86: cenimy pokój i swobody

W dniach 5-14 listopada 2016 r. TNS Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1019 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

GŁÓWNE WNIOSKI

  • Najczęściej popieranymi przez Polaków obszarami w zakresie działalności Unii Europejskiej są swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się, i prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym miejscu w UE oraz wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE. Największy sprzeciw w Polakach budzi Europejska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa z jedną walutą – euro.
  • Zdaniem Polaków głównymi priorytetami europejskiej unii energetycznej powinny być rozwój energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrona środowiska naturalnego. Jednocześnie większość Polaków ocenia, że cele, które mają być osiągnięte w Unii Europejskiej do roku 2020 są mniej więcej właściwe.
  • Wartościami, które są najważniejsze dla Polaków są przede wszystkim prawa człowieka i pokój. Podobne wartości są cenione przez Europejczyków. Unia Europejska reprezentuje, zdaniem Polaków, takie wartości, jak: prawa człowieka, pokój i demokracja.
  • Blisko połowa Polaków dobrze ocenia obecną sytuację polskiej gospodarki. Tyle samo badanych jest odmiennego zdania. Tegoroczna ocena sytuacji polskiej gospodarki jest nieco lepsza od uzyskanej pół roku temu – wtedy 44% Polaków oceniało ją jako dobrą, obecnie uważa tak 47% respondentów. Ocena gospodarki w perspektywie kolejnego roku nie jest już tak optymistyczna. Blisko jedna trzecia Polaków uważa, że najbliższe dwanaście miesięcy będzie gorsze, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą Polski.
  • Ponad połowa Polaków sądzi, że obecnie w Polsce sprawy idą w złym kierunku. Co trzeci badany patrzy bardziej optymistycznie i twierdzi, że sprawy w kraju idą w dobrą stronę.
  • Ponad połowa Polaków jest zadowolona ze sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce. Wojsko i Policja to instytucje, które Polacy darzą największym zaufaniem. Najmniejszym zaufaniem cieszą się przedstawiciele polskiej władzy: partie polityczne, a także rząd.
  • Polacy, podobnie jak ogół Europejczyków, częściej odnoszą się pozytywnie do imigracji ludności z innych państw członkowskich UE, niż do imigracji ludności spoza UE.
  • Zdaniem większości Polaków powinny zostać podjęte dodatkowe działania mające na celu zwalczanie nieregularnej migracji spoza Unii Europejskiej.

 

Standardowy Eurobarometr 86 – Raport krajowy

Prezentacja

Analiza – prof. Mirosława Marody i prof. Jan Barcz