Eurobarometr 78: ile Polacy wiedzą o UE?
6 marca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się prezentacja raportu krajowego badania Eurobarometr 78. Wyniki badania komentowały Agata Zadrożna z TNS Polska oraz dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.

Eurobarometr 78 (badanie przeprowadzono tuż przez Europejskim Rokiem Obywateli 2013) kolejny raz pokazał, że Polacy należą do najbardziej euro-entuzjastycznych narodów – ¾ deklaruje, że czują się obywatelami Unii Europejskiej. Polska jest w ścisłej czołówce, zaraz po Luksemburczykach, Finach i Maltańczykach. – W porównaniu z poprzednim pomiarem tylko w Polsce wskaźnik wzrósł aż o 7 proc. – podkreślała Zadrożna.

Korzyści wynikające z członkostwa w UE to dla Polaków przede wszystkim rzadsze kontrole na granicach czy niższe opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego w innym kraju UE. Trudno im jednak wskazać korzyści, które dotyczą ich bezpośrednio.

Największe osiągnięcia UE – według Polaków – to swobodny przepływ osób, towarów i usług w ramach UE, jak również pokój między krajami członkowskimi. – Polacy częściej niż inne kraje wskazywali także na Wspólną Politykę Rolną, gdyż jest ona dla nich bardziej korzystna – komentowała Agata Zadrożna.

Czego Polacy oczekują od Unii? Aż 68 proc. stwierdziło, że powinna zająć się gospodarką i walką z kryzysem. Jest to wynik zbieżny z resztą krajów UE. Warto jednak zauważyć, że w zamożniejszych państwach Unii respondenci wskazywali także na współpracę oraz obywatelstwo.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że zna swoje prawa jako obywatela UE. Z drugiej strony czują się raczej niedoinformowani na temat spraw europejskich. –Czujemy się obywatelami UE, znamy swoje prawa, ale chcemy wiedzieć więcej. Ten wyniki są sprzeczne, ponieważ skoro znamy swoje prawa i w dalszym ciągu potrzebujemy o nich informacji oznacza, że wcale tak dużo nie wiemy. Z czego wynika taka odpowiedź? Z poprawności politycznej lub z rzeczywistego głodu informacji. Jednak liczy się sam fakt, że Polacy chcą wiedzieć więcej. Jak sami przyznali, zwłaszcza o prawie do zatrudnienia czy opieki medycznej. Jednak czy o tym się nie informuje? Tak, ale te informacje trafiają głownie do elit, a przeciętny Polak nadal wie za mało – komentowała dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.

Dr Łada wskazywała również, że mimo świadomości unijnego obywatelstwa, Polacy tak naprawdę z niego nie korzystają. – Nie korzystamy również z mobilności w ramach UE, ponieważ przeciętny Polak nie zna języków obcych, a co za tym idzie nie będzie w stanie poznać obcej kultury – poczytać książki czy obejrzeć filmu. To znak, że dużo jest do nadrobienia w tej kwestii. Znak, w co inwestować żeby w pełni korzystać z mobilności w UE.

Według Agnieszki Łady, Eurobarometr pokazuje również, że Polacy coraz bardziej obawiają się kryzysu i dlatego uważają, że Unia jest najbardziej kompetentną instytucją w tej kwestii. Z badań wynika nawet, że ufają jej znacznie bardziej niż rządowi w Warszawie. – Z raportu wynika, że Polacy są bardzo entuzjastycznie nastawieni do UE. Trzeba ten entuzjazm podtrzymywać, dlatego potrzebna jest nowa strategia komunikacyjna, która sprawi, że Polacy będą dobrze poinformowani. To ważne, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy nie mając wystarczającej wiedzy na ten temat, mogą z tego powodu nie głosować – podsumowała Łada.

źródło: Link