Euro w Polsce? Raczej nie teraz

Drużyna w składzie: Paweł Linke, Krzysztof Szczęśniak, Piotr Lachowski i Marcin Kurzawa została przez sędziów jednogłośnie okrzyknięta zwycięzcami i tym samym teza mówiąca, że wprowadzenie waluty euro w Polsce wpłynie na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego została obalona.

Zwycięzcy swoją argumentację oparli na wielopłaszczyznowej analizie problemu, uwzględniając m.in. skutki wprowadzenia euro w innych krajach oraz sytuację Polski w obliczu kryzysu ekonomicznego.

W opinii drugiej drużyny (Maria Piech, Piotr Myć, Piotr Powelec i Paweł Jarmuł), Polska powinna zmienić walutę, ale tylko wtedy, kiedy wypełni tzw. kryteria konwergencji. Biorą one pod uwagę wysokość długu publicznego, deficytu publicznego czy stopę inflacji. Przypomniano także o zobowiązaniu się Polski do przyjęcia w przyszłości euro oraz wskazywani na niestabilność złotego.

Opozycja w swojej kontrargumentacji skupiła się na braku możliwości stuprocentowego przewidzenia wszystkich społecznych oraz gospodarczych skutków przyjęcia wspólnej waluty oraz na nieodwracalności tego procesu.

Pod wielkim wrażeniem argumentów obu stron był dr Leszek Cybulski, który jako sędzia oraz ekspert podsumował wynik debaty i wyjaśniał kwestie sporne. W gronie jurorów znaleźli się również reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławska debata była już czwartą Debatą Finałową projektu Team Europe & the art of debate. Tym samym znamy już 16 młodych studentów, którzy swoimi świetnymi mowami, dokładnym przygotowaniem i opanowaniem wywalczyli sobie wyjazd do Brukseli. Kolejnych z nich poznamy już 19 kwietnia podczas finału, który tym razem odbędzie się w Katowicach.

Poprzednie debaty odbyły się w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie.

Kontakt:

 

 

Ogólnopolski projekt “Team Europe & the art of debate” organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z sieciami Team Europe (TE) oraz Centrami Dokumentacji Europejskiej (CDE) z okazji obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.