Erasmus zmienia życie – od 25 lat!
Mobilność w ramach programu Erasmus znajduje się w samym centrum strategii Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, dzięki położeniu większego nacisku na rozwój umiejętności – kwestii, która będzie omawiana przez szefów państw i rządów podczas dzisiejszego nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej.

– Wpływ programu Erasmus jest olbrzymi, nie tylko na poszczególnych studentów, lecz także na całą gospodarkę europejską. Dzięki wspieraniu wysokiej jakości nauczania i nowoczesnego systemu szkolnictwa wyższego, zacieśniającego współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi i pracodawcami, program ten przyczynia się do niwelowania niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Daje on również młodym ludziom pewność siebie i zdolność do pracy w innych państwach, gdzie mogą istnieć odpowiednie dla nich miejsca pracy. W ten sposób mogą oni uniknąć pułapki związanej z geograficznym niedopasowaniem występowania umiejętności i miejsc pracy – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży dodała: – Erasmus jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej – jest naszym najbardziej znanym i najpopularniejszym programem. Wymiany w ramach programu Erasmus umożliwiają studentom doskonalenie znajomości języków obcych i rozwijanie umiejętności, takich jak umiejętność dostosowywania się do sytuacji, które przyczyniają się do poprawy ich perspektyw na rynku pracy. Program umożliwia również nauczycielom i innym pracownikom poznanie sposobu funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego w innych państwach i inspirowanie się najlepszymi doświadczeniami. Popyt na miejsca zdecydowanie przewyższa zasoby dostępne w wielu państwach – jest to jeden z powodów, dla których planujemy rozszerzenie możliwości kształcenia i szkolenia za granicą w ramach nowo proponowanego programu na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży – »Erasmus dla wszystkich«.

W roku akademickim 2011/2012 z programu skorzysta ponad 250 tys. studentów. Przewiduje się, że studenci najchętniej wyjeżdżać będą do takich państw jak Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Włochy, podczas gdy wśród państw wysyłających największą liczbę studentów za granicę znajdą się najprawdopodobniej Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy i Polska. W latach 2007-2013 UE przeznaczyła na program Erasmus około 3 mld euro.

Program „Erasmus dla wszystkich” połączy ze sobą wszystkie obecne inicjatywy unijne i międzynarodowe w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zastępując siedem istniejących programów jednym. Dzięki temu wzrośnie jego efektywność, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone. Docelowo nowy program ma dać możliwość studiowania, szkolenia lub nauczania za granicą prawie pięciu milionom osób, czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie. Nad wnioskiem Komisji dyskutują obecnie państwa członkowskie i Parlament Europejski, które decydują o przyszłym budżecie.