Energia elektryczna – nowe pomysły posłów

Posłowie pracują obecnie nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić i poszerzyć prawa konsumentów energii elektrycznej. Pomysłów jest dużo, a każdy z nich, szerzej został opisany poniżej.

Wytwarzanie energii w domu i jej sprzedaż

Konsumenci i społeczności lokalne będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej: wytwarzając własną energię elektryczną, konsumując ją lub sprzedając do sieci albo na rynku.

Ułatwienie procedury zmiany dostawcy

Konsumenci będą mieli możliwość szybszej zmiany dostawcy energii elektrycznej bez opłat – chyba że będą chcieli rozwiązać umowę na czas określony przed jej wygaśnięciem. Jednak i w tym przypadku opłaty będą musiały być ograniczone kwotowo, a umowy, które zawierają klauzule przewidujące opłaty, będą musiały zaoferować konsumentom wymierne korzyści.

Zapewnienie dostępu niezawodnej strony porównującej ceny

W niektórych krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, konsumenci mogą korzystać z internetowych narzędzi porównywania cen usług oferowanych przez dostawców energii elektrycznej. Posłowie chcą zapewnić, aby w każdym kraju członkowskim klienci mieli bezpłatny dostęp do przynajmniej jednego takiego narzędzia, które powinno spełniać minimalne standardy jakości.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z już obowiązującymi przepisami masz prawo do odstąpienia od nowej umowy w ciągu 14 dni, jeśli została ona zawarta za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

Przejrzyste rachunki za energię

Wielu klientów wciąż nie rozumie szczegółów rachunków za energię elektryczną – wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy sytuacji – dostawcy będą zobowiązani do przedstawienia informacji na temat zużycia energii i kosztów w łatwy do zrozumienia sposób.

Łatwe monitorowanie zużycia energii

Klienci będą mogli poprosić o inteligentny licznik, który pokazuje zużycie energii i koszty w czasie rzeczywistym oraz sam wysyła informację o zużyciu energii za dany okres (więce jego odczyt nie wymaga wizyty inkasenta). Liczniki powinny zostać zainstalowane na uczciwych zasadach w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wdrożenie inteligentnych liczników, ale nie są zobowiązane do sfinansowania instalacji, jeśli ich koszty przewyższają korzyści.

Konsumenci powinni mieć możliwość dostosowania zużycia energii również w oparciu o informacje cenowe z rynku w czasie rzeczywistym, jeśli zdecydują się na “dynamiczną umowę cenową na energię elektryczną” – wariant przewidziany w nowych przepisach.

Ochrona wrażliwych klientów

Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do przygotowania planów działania mających na celu zmniejszenie liczby rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji jeśli chodzi o dostęp do taniej energii dobrej jakości..

Podsumowanie
Powyższe zasady są częścią szerszej reformy rynku energii elektrycznej i pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, która zostanie poddana pod głosowanie w środę, 21 lutego, w Komisji Energii. Reforma ma na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w przypadku kryzysu energetycznego, zwiększenie konkurencji na rynku i ułatwienie przejścia na czyste źródła energii jak wiatrowa i słoneczna.