Edukacja w czasie kryzysu

Finansowaniem objęte zostanie ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach na całym świecie. Trafi ono do regionów, w których ryzyko porzucania lub przerywania kształcenia jest wysokie: Bliski Wschód (zwłaszcza Syria i Irak), wschodnia, środkowa i zachodnia Afryka, Azja, Ukraina, Ameryka Środkowa oraz Kolumbia.

– Dziś z nawiązką realizujemy nasze zobowiązanie do większego wsparcia edukacji – przeznaczymy na nią 4 proc., a nie jak do tej pory 1 proc. budżetu pomocy humanitarnej, co oznacza wzrost z 11 mln euro w 2015 r. do 52 mln euro w 2016 r. Inwestowanie w edukację dzieci dotkniętych konfliktem i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi to inwestycja chroniąca nas przed utratą całego pokolenia – inwestycja na przyszłość. Jestem dumny, że Unia Europejska staje się liderem w tej dziedzinie. Cieszę się, że Parlamentowi Europejskiemu udało się przeznaczyć dodatkowe fundusze unijne na ten cel i jestem wdzięczny za jego ciągłe wsparcie. Wzywam teraz wszystkich darczyńców do pójścia za naszym przykładem – powiedział komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Przyznane fundusze będą wspierać dostęp do edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Będzie to edukacja w zakresie zagrożenia związanego z minami, umiejętności życiowych i przygotowania do zawodu, jak również zajęcia rekreacyjne i wsparcie psychologiczne. Dzieci skorzystają również z materiałów szkolnych i nowych placówek oświatowych. Nauczyciele, rodzice i opiekunowie będą również mogli uczestniczyć w szkoleniach.

Pomoc będzie przekazywana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, agencji ONZ oraz organizacji międzynarodowych. Przykładowo UNICEF zajmie się poprawą jakości edukacji dzieci w syryjskim Aleppo, dostarczając panele słoneczne do szkół często narażonych na przerwy w dostawach energii. Syryjskie dzieci będą mogły mieć dostęp do zasobów cyfrowych w szkołach dzięki tanim komputerom i tabletom. W Etiopii organizacja Save the Children poprawi dostęp do wysokiej jakości edukacji dla dzieci w obozach dla uchodźców poprzez szkolenia dla nauczycieli oraz tworzenie lub odnowienie bezpiecznych przestrzeni do nauki.

Kontekst

Od roku 2012 Komisja zwiększa kwotę wsparcia finansowego na projekty na rzecz edukacji dzieci żyjących w obszarach dotkniętych konfliktami. W 2015 r. komisarz UE Christos Stylianides zobowiązał się do zwiększenia pomocy humanitarnej przeznaczonej na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych do 4 proc. przed końcem kadencji Komisji Junckera. Dzięki wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE już od 2016 r. możliwe będzie zwiększenie puli środków przeznaczonych na ten cel.

Do tej pory na kształcenie w sytuacjach nadzwyczajnych przeznaczono ponad 23 mln euro, w tym w 2014 r. wkład Luksemburga wyniósł 500 tys. euro i wkład Austrii 250 tys. euro. Z programów skorzystało do tej pory ponad 1,5 mln dzieci w 26 krajach. Dzięki dodatkowym 52 mln euro udostępnionym w tym roku z pomocy skorzysta dodatkowo jeszcze w 2016 r. ponad 3,8 mln dzieci w 46 krajach.

Kraje objęte pomocą:

Afganistan, Armenia, Gruzja, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Ekwador, Egipt, Salwador, Etiopia, Gwatemala, Honduras, Indie, Iran, Irak, Kenia, Liban, Libia, Madagaskar, Mali, Mauretania, Mjanma, Pakistan, okupowane terytoria palestyńskie, Filipiny, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Syryjska Republika Arabska, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Ukraina i Jemen.

Partnerskie organizacje humanitarne, które będą realizować projekty:

ACTED, Adra, Concern Worldwide, COOPI Cooperazione Internazionale, Croix Rouge, DanChurchAid, Danish Refugee Council (DRC), Finn Church Aid (FCA), Handicap International, HOPE’87, International Medical Corps, the International Organization for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), the Lutheran World Federation, Norwegian Refugee Council, Plan International, Plan Spain, SOS Kinderdorf, Save the Children, Terre des hommes, Triangle, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) oraz War Child.

Dodatkowe informacje: