“Dziś i jutro integracji europejskiej”

Dziś w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu debat poświęconych osiągnięciom polskiej polityki zagranicznej w ostatnich czterech latach. Debata „Dziś i jutro integracji europejskiej” była podzielona na 2 części. Pierwsza poświęcona była obecności i znaczeniu Polski w Unii Europejskiej, natomiast druga dotyczyła ewentualnej integracji z Bałkanami i potencjalnego rozszerzenia UE.

W pierwszym panelu stanowisko MSZ reprezentowała Dyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej Małgorzata Kałużyńska, a Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej reprezentował Piotr Świtalski, Dyrektor Prasowy Przedstawicielstwa.

_KSZ8704-01

Z uwagi na zajmowane w Ministerstwie stanowisko dyrektor Kałużyńska skupiała się na ekonomicznym aspekcie zarówno 15-letniego członkostwa Polski w UE, jak i wpływie dalszego rozszerzania Unii na gospodarkę. Wskazywała na wzrost PKB w Polsce odkąd jesteśmy członkiem wspólnoty jako na zauważalny pozytywny aspekt członkostwa.
W kontekście integracji dyr Kałużyńska stwierdziła, że „w interesie Polski jest powodzenie całego procesu integracji” pomimo, że proces integracji ma momenty mocniejsze, jak i słabsze. Obecnie jesteśmy w trudnym jej momencie, a nawet można powiedzieć, że mamy teraz okres kryzysu”
Na pytanie o perspektywę najbliższych lat i pozycję Polski jako zdecydowanego beneficjenta funduszy unijnych dyrektor Kałużyńska odpowiedziała, że „…choć negocjację nadal trwają nadal z pewnością pozostaniemy beneficjentem”.
W kwestii brexitu zwróciła uwagę na mnogość scenariuszy związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii i ich ewentualnymi skutkami do krajów członkowskich, przede wszystkim dla Polski. Podkreśliła, że są obszary, które po brexicie będą regulowane przez prawo międzynarodowe jednak biorąc pod uwagę brak podobnej sytuacji w historii, część obszarów będą musiały regulować jednostronne umowy i bilateralne ustalenia krajów członkowskich z Wielką Brytanią.

_KSZ8719-01

Natomiast Piotr Świtalski, gość z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej wskazał dobre strony członkostwa Polski w Unii, takie jak chociażby wejście polskich firm za zachodnie rynki czy wszechstronne dofinansowania. Dodał jednak, że te „korzyści z członkostwa może nie zawsze są tak widoczne i oczywiste, ponieważ, jak wspomniał (…) mój dyrektor: Unia Europejska jest jak szyba, nie widzi się jej dopóki nie jest brudna, zarysowana albo pęknięta i o ile przez ostatnie 15 lat Polska zyskała niesamowicie, tak Unia przez ostatnie 10 lat była w ciągłym „zarządzaniu kryzysowym”, a to kryzys gospodarczy, kryzys strefy euro, kryzys migracyjny. Unia, która na wiele tych problemów jest, może nie jedynym, ale głównym rozwiązaniem – reprezentując tzw. wspólnotowe podejście do problemu, jest postrzegana jako źródło tych problemów.” Jednak powinniśmy pamiętać, że „unia jest źródłem rozwiązań, a nie problemów”- jak zakończył ten fragment panelu. Dodał też, że obywatele z krajów członkowskich powinni pamiętać o aktualnych wyzwaniach jakie stają przed UE, a jakich jednostkową państwa nie mogą rozwiązać czyli m.in. zagrożenie klimatyczne i ochrona konsumentów i obywateli przed wpływami międzynarodowych korporacji.

Gośćmi drugiego panelu byli Spasimir Domaradzki z Team Europe,  Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Jacek Multanowski z Departamentu Wschodniego MSZ.

_KSZ8780-01

W odpowiedzi na pytanie o reformy przedakcesyjne na Bałkanach, ambasador Multanowski wskazał na specyfikę tego regionu przedstawiając przykład Macedonii, która jako „2 milionowy kraj, leżący w sercu Bałkanów skupiała w sobie wszystkie problemy, takie jak: korupcja, dążenie do rządów autorytarnych, problemy z demokratyzacją czy wolnością mediów, konflikty etniczne i aktywność Rosji w regionie”. Zwrócił jednak też uwagę na fakt zmiany nazwy kraju na Macedonię Północną co z punktu widzenia krajów zachodnich było ogromnym krokiem w stronę Grecji i co za tym idzie Unii. Pomimo problemów wewnętrznych w tym kraju, jak widać istnieje chęć dołączenia do wspólnoty. Potwierdzali to pozostali paneliści, zwracając też uwagę na brak „kija i marchewki” w działaniach Unii, Z jednej strony Unia poprzez wstrzymywanie się z rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych nie daje nadziei czy też korzystnej oferty dla krajów bałkańskich, z drugiej jednak strony przy wszechobecnych na Bałkanach problemach z korupcją, przestępczością zorganizowaną czy dysfunkcyjną demokracją brakuje tam reakcji ze strony UE i jakichkolwiek sankcji, które mobilizowałyby do ograniczania tych problemów. Dodatkowo Marta Szpala zwróciła uwagę na fakt, że nie powinniśmy jako członkowie wspólnoty patrzeć z wyższością na kraje bałkańskie, które jeszcze do niej nie należą, ponieważ wymagania dla tych państw są wyższe, niż były wcześniej. Ponadto wymogi skierowane do państw chcących dołączyć są wyższe i dokładniej sprawdzane, niż realia panujące w krajach UE. Natomiast ambasador Multanowski wytłumaczył pozycję Rosji i Chin na Bałkanach, która według niego wcale nie jest istotna, warunkując to poniekąd niemalejącą chęcią dołączenia do UE, „zwłaszcza w krajach zamieszkałych przez Albańczyków, tj. Albanii, Kosowie (…)„. Zwrócił też uwagę na brak potencjalnych przyczółków prorosyjskich na Bałkanach. Spasimir Domaradzki zwrócił uwagę na pamięć o konfliktach, która do dziś oddziałuje na relacje pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich.

_KSZ8759-01

Po obu panelach nasi prelegenci spotkali się z uznaniem publiczności, która nie miała oporów przed zadawaniem pytań i wyrażaniem swojej opinii na tematy poruszane w trakcie paneli.

  _KSZ8729-01 _KSZ8766-01