“Dziś i jutro integracji europejskiej- podsumowanie 20 lat Polski w UE” debata EUROPE DIRECT Gdańsk

23 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowaliśmy debatę na temat “Dziś i jutro integracji europejskiej- podsumowanie 20 lat Polski w UE”. W debacie wzięli udział:

𝐝𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐞𝐧𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐳 𝐕𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 – była dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ekspertka Team Europe Direct w roli prowadzącej

oraz:

𝐝𝐫 𝐁ł𝐚𝐳̇𝐞𝐣 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐨𝐬́ – Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Ekspert Team Europe Direct. Zajmuje się instytucjami Unii Europejskiej; przyszłością (i przeszłością) UE, procesem integracji i dezintegracji (w tym Brexitem i Polexitem); polityczną pozycją posłów do Parlamentu Europejskiego; komunikacją polityczną; prawami człowieka.

𝐝𝐫 𝐒𝐩𝐚𝐬𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐫𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢 – Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Team Europe. Zajmuje się stosunkami zewnętrznymi UE; stosunkami transatlantyckimi; prawami człowieka; rozszerzeniem UE; oddziaływaniem UE na państwa członkowskie w wymiarze politycznym; procesem europeizacji; Europejską Polityką Sąsiedztwa; przyszłością integracji europejskiej.

W roli prelelegentów.

Świętowanie 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to doskonała okazja żeby przyjrzeć się temu, co przez te lata udało się wypracować oraz co jakie błędy zostały popełnione, aby móc wynieść wnioski na przyszłość.

W trakcie debaty rozmawialiśmy o problemach UE, roli polityków w procesie integracji, historii wstąpienia Polski do UE, rozwoju Polski dzięki środkom UE oraz przyszłości integracji europejskiej.