Dzień Wody, Rok Współpracy!
Narody Zjednoczone ogłosiły rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w sprawie Wody.

W organizowanym z tej okazji konkursie może wziąć udział każdy chętny. Zadanie uczestników polega na wymyśleniu krótkiego i chwytliwego sloganu w języku angielskim, zrozumiałego i atrakcyjnego dla szerokich rzesz odbiorców. Każdy może zgłosić dowolną liczbę propozycji.

Trzy najlepsze hasła wybierze komitet złożony z przedstawicieli UN-Water, UNESCO i ich partnerów. Zwycięzcę wyłoni internetowe głosowanie, które potrwa od 30 listopada do 25 grudnia 2012 r.

Autor najlepszego hasła dostanie zaproszenie na spotkanie inaugurujące Międzynarodowy Rok Współpracy na rzecz Wody 2013 w siedzibie UNESCO w Paryżu w styczniu 2013 r. Nagroda obejmuje przelot i zakwaterowanie na dwie noce.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2012 r.
Więcej informacji na stronie konkursu.