Dzień pamięci o ofiarach totalitaryzmów

Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Vĕry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych

 

Co roku oddajemy hołd ofiarom wszystkich reżimów totalitarnych i z bólem przywołujemy straszliwe skutki paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Pakt ten uczynił jeden z najczarniejszych okresów w historii Europy jeszcze bardziej tragicznym. Zamordowano miliony ludzi, a pokolenia Europejczyków zostały psychicznie okaleczone.

Zachowanie nazwisk milionów prześladowanych i utrzymanie ich pamięci jest naszym obowiązkiem. Jest nim ono tym bardziej, że dziś – 79 lat później – naszym wspólnym wartościom takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka.

Zachowując pamięć o okrucieństwach przeszłości oraz przekazując ją kolejnym pokoleniom, chronimy się przed możliwością ich powtórzenia oraz przypominamy o znaczeniu, jakie ma obrona praw człowieka każdego Europejczyka.

Musimy utrzymać żywą pamięć o tym, co zdarzyło się w Europie w przeszłości, aby nie popełnić tych samych błędów w przyszłości.

Kontekst

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow w dniu 23 sierpnia 1939 r. doprowadziło do deportacji, tortur i wymordowania dziesiątek milionów osób z rąk przedstawicieli reżimów totalitarnych. Koniec drugiej wojny światowej oznaczał klęskę reżimu nazistowskiego, niemniej jednak przez następne dziesięciolecia wielu Europejczyków nadal cierpiało z powodu innych reżimów totalitarnych.

Dalsze informacje: