Dzień „Natury 2000”

Inicjatywa, którą był hiszpański projekt LIFE finansowany przez UE, przekształca się w oficjalny Dzień Europejski. Podczas uroczystości unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, przewodnicząca komisji Parlamentu Europejskiego ds. środowiska Adina-Ioana Valean, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz oraz zastępca stałego przedstawiciela Malty przy UE Neil Kerr podpisali wspólne oświadczenie, które oficjalnie ustanawia „Europejski Dzień Sieci Natura 2000”. Będzie on obchodzony 21 maja w całej Europie.

Już w tym roku 21 maja w całej Europie odbędą się setki lokalnych imprez z tej okazji.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: – Ustanowienie dnia europejskiej sieci »Natura 2000« to hołd tej jedynej w swoim rodzaju inicjatywy, która stanowi wielką wartość dla społeczeństwa i gospodarki. Według mnie jest ona jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Do sieci »Natura 2000«, która powstała dzięki współpracy wszystkich państw członkowskich, należy ponad 27 tys. obszarów chronionych obejmujących ponad milion kilometrów kwadratowych na lądzie i na morzu.

Ustanawiając Europejski Dzień Sieci „Natura 2000” Komisja Europejska spełniła swoje pierwsze zobowiązanie zawarte w unijnym planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki. Został on przyjęty 27 kwietnia w wyniku gruntownej oceny dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Jednym z wymienionych w planie działania czterech obszarów priorytetowych jest usprawnienie działań komunikacyjnych i informacyjnych, mające na celu zwiększenie zaangażowania osób prywatnych, organizacji i społeczności w sprawy związane ze środowiskiem.

Ruszyła również kolejna edycja konkursu „Natura 2000”. Jest to kolejna inicjatywa Komisji, której celem jest nagrodzenie podmiotów osiągających doskonałe wyniki w zarządzaniu siecią, jej promowaniu i rozpowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy na temat korzyści, jakie przynosi ona społeczeństwu. Za rok, podczas obchodów kolejnego święta sieci „Natura 2000”, poznamy laureatów wszystkich sześciu kategorii konkursu.

„Natura 2000” to nie tylko ochrona przyrody. Same tylko obszary chronione zapewniają około 1,7–2,5 proc. unijnego PKB dzięki usługom ekosystemowym, takim jak magazynowanie węgla, oczyszczanie wody, zapylanie roślin i turystyka.

Kontekst

Dwie unijne dyrektywy dotyczące ochrony przyrody – dyrektywa ptasia z 1979 r. i dyrektywa siedliskowa z 1992 r. – stanowią podstawę unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej. W ramach opracowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) obie dyrektywy zostały poddane „ocenie adekwatności”, która zapewniła ogólną kontrolę ich przepisów pod kątem skuteczności i wydajności. W ocenę adekwatności zaangażowały się wszystkie zainteresowane strony. W zorganizowanych przez Komisję konsultacjach społecznych wzięła udział rekordowa liczba obywateli – aż 550 tys. osób wyraziło swoje poparcie dla wspomnianych dyrektyw. Wnioski Komisji dotyczące oceny adekwatności dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2016 r.

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Jego celem ogólnym jest wkład na rzecz wdrażania, aktualizacji i rozwoju unijnej polityki i przepisów dotyczących środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o wartości dodanej w skali UE.

Więcej informacji